Inrikes

 • 72 år sedan segern

  72 år sedan segern Kapitalismen föder fascismen! Tisdagen den 9 maj 2017 Kl 17.30 Samling Slussen Sveriges Kommunistiska Parti

 • 1 maj 2017 – en framgång

  Igår uppmärksammades arbetarklassens internationella högtidsdag. Miljontals arbetare befann sig på gatorna runt om i världen för att kräva en bättre värld. I Stockholm ökade antalet...

 • Riktpunkt 4/2017

  Innehåll: Första maj! Fred, demokrati och jämlikhet 1:a maj vår ärorika helgdag När världsfacket samlas till kongress är det knäpptyst i Sverige Sommarläger 2017! Borta...

 • Innehåll nummer 4/2017

  Första maj! Fred, demokrati och jämlikhet 1:a maj vår ärorika helgdag När världsfacket samlas till kongress är det knäpptyst i Sverige Sommarläger 2017! Borta bra...

 • 1 Maj med Kommunisterna

  Stockholm Kommunisternas 1 Maj •6 timmars arbetsdag •Nej till NATO •Nej till EU Socialismen är framtiden! Kl 13.00 Samling Mynttorget Kl 14.00 Avmarsch Kl 14.30...