Inrikes

 • Riktpunkt 2/2017

  Nytt nummer av tidningen Riktpunkt. Riktpunkt är Sveriges Kommunistiska Partis tidning. Pappersutgåvan utkommer med 10 nummer per år. Tidningen ger raka och ärliga svar ur...

 • Innehåll nummer 2/2017

  En stridbar hamnarbetare Kongressdebatt: Varför ska vi ena vänstern? Sociala behov före profit Kvinnornas ojämställdhet i EU och i resten av den kapitalistiska världen Är...

 • Wessen Welt ist die Welt? – Vem tillhör denna värld?

  Programmet den 12 februari om Bertolt Brechts liv och verk, med musikaliska exempel på samarbetet med kända, likaledes epokgörande, tonsättare som Hanns Eisler och Kurt...

 • EU-avgiften 2015 – Sverige i topp

  Under 2015 betalade svenska folket drygt 2 500 kronor per person i EU-avgift efter att bidragen räknats av, vilket noterades som den tredje högsta avgiften...

 • Socioekonomiska faktorer påverkar människors livslängd

  Sambandet mellan låg socioekonomisk status och individers förkortade livslängd är sedan tidigare väletablerat. Med begreppet socioekonomiska faktorer avses bland annat utbildningsnivå, inkomst och arbetslöshet. Nu...