”NATO garant för bestående orättvisor”

Vid mötet på Mynttorget den 3 mars, mot NATO-övningen i Norrbotten, Cold Response, höll Lilian Mikaelsson, vice ordförande i Same Ätnam detta anförande.

Arktis naturresurser skäl till NATO -övningar
Regeringspartierna har öppnat upp Sveriges territorium för NATO. Förra året genomfördes en 10 dagar lång militärövning, delvis på Vidselbasen i Norrbotten som omfattar delar av Udtja sameby. Totalt deltog 10 länder med 2000 militärer, 50 jetflyg och ett antal fartyg, några i vattnen utanför Luleå. Syftet var att öva och koordinera de olika trupperna och avdelningarna i flygaktiviteter. Detta är den största militära flygövningen någonsin i området. Och som det nu visat sig, den första i en förväntad serie av flera. Det är också en styrkedemonstration av NATO med adress Ryssland. Inom den arktiska regionen finns en fjärdedel av jordens gas- och oljeresurser. USA har anspråk på en del av dessa områden genom de länder som man redan har förbindelser till. Ryssland har lagt in en ansökan hos FN om att få sina territorialvatten fastställda i enlighet med en FN-konvention för att säkra sina intressen. Området är strategiskt viktigt och kan ses som motivet bakom NATO:s önskan att få med de alliansfria länderna Sverige och Finland. NATO: s övningar nära Rysslands gränser leder till växande spänningar och kommer att få följder för alla folk i och omkring Arktis.

Samerna påverkas av supermakters spel
Efter murens fall på 80-talet öppnades en efterlängtad möjlighet för oss samer till kontakter mellan fränder och släktingar på rysk sida. Det Nordiska Samerådet har sedan dess målmedvetet verkat för att Kolasamerna skall bli fullvärdiga medlemmar i den allsamiska organisationen. Det ömsesidiga utbytet, socialt, kulturellt och politiskt, är fortsatt av stor betydelse, i synnerhet nu när man påbörjat den inte helt enkla processen att verka för ett sameparlament på rysk sida. Denna strävan kan mycket väl komma att äventyras genom Sveriges försvarspolitiska aspirationer och ivriga medverkan i militärt samarbete med NATO. Samefolket åtskiljs av fyra nationsgränser och är därför extra utsatta av stormakternas ageranden. Samerna har aldrig startat några krig. Inte heller har man en centralmakt med egen militär. I samiskan finns inte ordet ”krig” och väpnade militära konflikter har aldrig förekommit bland oss. Gällande Loyal Arrow 2009 ställdes berörda samebyar inför fullbordat faktum, försvarets representanter informerade dem om flygövningarna för att minska ev. skadlig påverkan. Denna kommunikation skedde direkt mellan militären och samebyns representanter.

Ytterligare NATO-övningar på samiskt territorium
Den svenska regeringen fortsätter på den inslagna vägen att sälja ut norra Sverige som militärt övningsområde för NATO-trupper. Just nu pågår den hittills största markövningen med utländsk trupp i Norrbotten, vid Abisko och Riksgränsen. Man säger att det sker inom ramen för det nordiska försvarssamarbetet. 9 000 soldater, varav 1 000 svenska, deltar i övningen som döpts till Cold Response. Vinterklimatövningarna förbereder för aktiv Nato/USA-expansion i Arktisområdet med dess energitillgångar. Nu har det dessutom bestämts att NATO fortsättningsvis skall få använda sig av Vidsel-basen för kommande bombövningar. Inte heller i denna sak har man konsulterat Sametinget.

Urfolksdeklarationen antagen av FN: s generalförsamling år 2007 fastställer hur relationen mellan stater och urfolk bör skötas, då urfolken enligt internationell folkrätt är att betrakta som ett folk med de rättigheter som det medför. Sverige har dessutom varit pådrivande i FN gällande arbetet för deklarationens tillkomst och även röstat för dess godkännande. Deklarationen är rådgivande och ej bindande.

Urfolksdeklarationens artikel 30 lyder:

1. Militär verksamhet får inte förkomma på urfolkens mark eller territorier om de inte motiveras av ett betydande hot mot berörda allmänna intressen eller på annat sätt fritt avtalas med eller begärs av de berörda urfolken.

2. Staterna ska hålla effektivt samråd med de berörda urfolken genom lämpliga förfaranden och särskilt genom de institutioner som företräder dem innan de utnyttjar deras mark eller territorier för militär verksamhet.

NATO garant för bestående orättvisor
NATO förknippas med krig världen över och ses inte som en fredsbevarande kraft. NATO är vidare ett verktyg för att vidmakthålla västs dominans i världen. Denna dominans främjar vissa intressen vars syften leder till en orättvis fördelning av resurser. Förutom de storpolitiska konsekvenserna så berörs vi samer även på andra sätt. Redan idag är intrången från andra användare på samiska marker omfattande. Konkurrensen ökar oavbrutet och ger upphov till konflikter mellan olika samiska grupperingar, som lämnas maktlösa med att försöka hantera situationen. Vad vi minst av allt behöver är ytterligare en aktör som tar ännu mera marker i anspråk för sina aktiviteter och vars konsekvenser vi idag inte kan förutse.

Skall stora delar av Sápmi tillåtas bli ett övningsfält för NATO-militärer och deras övningar?
Hur påverkar det samiskt liv och samisk kultur?
Kan vi tvingas att medverka i en eventuell konflikt, same mot same?
Vems intressen främjas av ett fördjupat samarbete med NATO?
Regering och Riksdag måste respektera Urfolksdeklarationens innehåll,
Regeringen måste informera Försvaret om Deklarationens innehåll
Försvaret måste följa intentionerna i Urfolksdeklarationen,
Partierna som accepterar ett samarbete med NATO, måste göra en konsekvensanalys som Sametinget har att ta ställning till

Stockholm 2010-03-03

Lilian Mikaelsson
Viceordförande i Same Ätnam

2 tankar på “”NATO garant för bestående orättvisor”

  1. Riktpunkt är tydligen den enda tidningen som skriver om protesterna på mynttorget.Är NATO tabu? VAD VEM styr våra media?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.