Till Kubas försvar

Hetsen mot Kuba har ökat efter den fängslade Orlanda Zapatas död. Nätverket till mänsklighetens försvar menar att händelsen förvanskas och döljer det faktum att blockaden mot Kuba fråntar ett helt folk dess mänskliga rättigheter.

Med anledning av Europaparlamentets uttalande den 11 mars mot Kuba, framhåller vi intellektuella, akademiker, samhällskämpar, kritiska tänkare och kulturarbetare som ingår i Nätverket Till Mänsklighetens Försvar:

1. Vi delar den omsorg om de politiska fångarna de europeiska parlamentarikerna visar. Vi uttalar oss också för omedelbar och ovillkorlig frihet för alla politiska fångar i alla länder, innefattande Europeiska Unionen.

2. Vi beklagar också djupt den icke politiska fången Orlando Zapatas död, men vi kan inte acceptera att hans död, den första ”på nästan 40 år” enligt EU-parlamentets utsago, förvanskas av politiska skäl som långtifrån gäller de mänskliga rättigheterna, utan tvärtom motverkar dem.

3. Att uppmana ”de europeiska institutionerna att villkorslöst stödja och utan förbehåll uppmuntra en fredlig övergång till flerpartidemokrati i Kuba” är inte bara ett övergrepp som vi avvisar i enlighet med vår uppslutning kring principerna om icke inblandning och folkens självbestämmande – som också FN försvarar – och mot kolonialismen.

Vi vänder oss också mot en uppmaning som utgår från att det bara skulle finnas en demokratimodell, densamma som också för var dag alltmer uppenbarar sin otillräcklighet och blir allt mer ifrågasatt. Att eftersträva och fördjupa demokratin förutsätter, bland annat, att nå längre än till dess formella uppbyggnad. Det förutsätter också och uppfinna nya former som är sant representativa och som inte nödvändigtvis begränsas till ett flerpartisystem som alltför ofta döljer det faktum att besluten om världens stora problem tas ensidigt av små intressegrupper med omåttlig makt, långt ovanför partiregimerna.

4. Försöket att rättfärdiga en inblandning i kubanska folkets inre angelägenheter genom mediamanipulation av fallet Orlando Zapata – en på inget vis politisk fånge – sammanfaller med den politik som bedrivs mot Latinamerika för att stoppa och förvränga den pågående förändringen för frigörelse. Det ansluter också till den kriminella blockad som kubanska folket så länge har utsatts för av det enkla skälet att de inte accepterar utpressning och att de försvarar sin rätt att sjävla välja väg, med värdighet och oberoende.

5. Vi delar den oro parlamentarikerna visar för de mänskliga rättigheterna på Kuba men vi utsträcker oron till att omfatta hela världen. På samma sätt som parlamentarikerna oroar sig för den avlidne brottslingen (”den förste av sitt slag på 40 år”) inbjuder vi dem att kräva slut på ockupationen av Gaza och förföljelserna mot det palestinska folket, som har lett inte till ett utan till tusentals dödsfall; slut på ingripandet i Irak och Afghanistan som sår död och terror i byar och städer; slut på bombanfallen med förevändningen att försvara demokratin; slut på den dubbla ockupationen av Haiti; nerstängning av fängelset på Guantanamobasen och att området återlämnas till Kuba som det tillhör; återlämnandet av Malvinerna till Argentina, och självklart, ett slut på den blockad som våldför sig på kubanska folkets mänskliga rättigheter och som kastar tvivlets skugga över den moraliska halten hos den som kräver mänsklig behandling av en fånge men förnekar ett helt folks rätt till detsamma.

Den ekonomiska och mediala hets som Kuba utsätts för, redan innan Orlando Zapatas död, utgör ett brott mot ett helt folks mänskliga och politiska rättigheter, ett folk som beslutat att röja en annan väg.

Vi kräver respekt för det kubanska folkets egen förändringsprocess för att definiera och utöva sin demokrati i enlighet med de universella principer om icke inblandning som Förenata Nationerna antagit.

För Nätverket
Till Mänsklighetns Försvar
Pablo González Casanova,
Víctor Flores Olea, Ana Esther Ceceña
Översättning: Eva Björklund

• Uppropet kan undertecknas på www.porcuba.org

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.