Klasskampen fortsätter i Grekland

Greker protesterar

Massiv klasskamp blev svaret till kapitalismen mot deras antifolkliga politik genom den socialdemokratiska regeringen, EU och Internationella valutafonden- IMF.

Ett makalöst stort deltagande av tiotusentals människor i PAME:s demonstrationer i Aten och i 68 andra städer.

• KKE- Greklands kommunistiska parti fördömer provokatörernas dödsskjutning av tre människor som tillika har för avsikt att försöka stoppa det folkliga motståndet.

Den landsomfattande strejk som den 5 maj stoppade all produktionsverksamhet i Grekland organiserades av grekernas kämpande Arbetarfront (PAME). Fabriker, byggarbetsplatser och affärer, hamnar och flygplatser, universitet och skolor stannade helt. Tusentals arbetare och ungdomar deltog tidigt på morgonen för att försvara strejkrätten, mot arbetsköparnas repression. Hundratusentals människor deltog i manifestationer och demonstrationer anordnade av PAME i 68 städer i Grekland.

Samtidigt försökte grupper av provokatörer att undergräva strejken. Aleka Papariga, KKE:s general-sekreterare, betonade vikten av organiserad politisk kamp och fördömde i parlamentets och provokatörernas aktioner, som resulterade i att tre unga människor dog av kvävning efter att en Molotov- cocktail kastats in i en bank.

Strejk, samling och marsch i Aten
Giorgos Perros, huvudtalare och medlem av det verkställande sekretariatet för PAME, noterade på ”Omonia” torget i Aten, där PAME:s centrala demonstration samlades, bland annat:

”Inga fler offer för bankerna, industrikapitalet och monopolföretagen. Oavsett vilka uppoffringar som krävs, kommer vi att vara enade, för att försvara våra rättigheter, våra liv; För att försvara våra barns liv och inte räcka över dem till den mest brutala exploateringen och låta dem bli bundna till händer och fötter. Vi ska inte ge upp kampen för våra rättigheter.

Deras påstående om att detta krispaket ska rädda Grekland är en stor lögn; det är ett krispaket för arbetsköpare, banker, rederier, de enda som gynnades av de tidigare stödpaketen; liksom de utländska fordringsägarna, som tillsammans med kapitalismens parasiter i årtionden mjölkat ut det välstånd som producerats av vårt folk.

De har under många år utarbetat och gradvis genomfört dessa lagar, vilka är beskrivna i Maastrichtfördraget, i vitboken; de finns i alla beslut från EU toppmöten, de fanns inkluderade i valprogram för PASOK och ND; liksom i det niopunkts-avtal mellan GSEE (grekiska LO) och SEB (Grekiskt Näringsliv). ”

Giorgos Perros sa: ”vi förtjänar vårt eget Grekland som är långt bättre än deras och vi kämpar för det. Även om deras åtgärder går igenom, kommer vi aldrig acceptera dem i vårt samvete, vi kommer aldrig att lyda deras lagar som tvingar på oss dessa åtgärder. Dag efter dag, månad efter månad kommer vi att samla krafter för att hindra genomförandet av dessa lagar tills vi störtar både dem och deras lagar.”

PAME:s representant avslutade sitt anförande med att konstatera: ”Vi, arbetare, småföretagare, hantverkare, små och medelstora jordbrukare, ungdomar, vi är majoritet i samhället.

Så länge vi bygger upp vår front, vår koalition, kommer vi att bli starkare. Och när vi har byggt vår egen folkfront blir vi ännu starkare, vi blir allsmäktiga; eftersom vi då har byggt upp vår egen statsapparat; vi har skapat redskapen för att planera och producera efter våra behov; vi kommer att ha den grundläggande mekanismen för att förhindra minoriteten av parasiter som plundrar vår vår värld, som lever av vårt arbete, vårt arbete som är mer än tillräckligt för att bygga upp våra liv, livet för våra barn och kommande generationer.

Detta är vår patriotiska plikt och vårt stora ansvar. Detta är vår enkelriktade väg och vi backar inte oavsett hur många uppoffringar som behöver göras. ”

Efter talet gick det jättelika demonstrationståget av PAME:s olika fackföreningens-grenar  mot samförståndsandan inom konfederationen av privata sektorn (GSEE) och offentliga sektorn (ADEDY), vilka med sin inställning underlättar för regeringens antifolkliga politik. Vid samlingen och demonstrationen deltog även den Panhellenska antitrusten Blok EBE (PASEVE ) och Student Kamp Front (MAS).

I demonstrationen fanns också en delegation från Greklands Kommunistiska Partis Centralkommitté, med generalsekreterare av centralkommittén i partiet, Aleka Papariga.

De protesterande från PAME marscherade genom Atens centrala gator till parlamentet, där den socialdemokratiska regeringen har lagt fram ett lagförslag med de arbetarfientliga åtgärderna och begärt ett godkännande av detta med ett skyndsamt förfarande. Observera att KKE:s parlamentariska grupp har använt sig av den förordning som säger att det fordras kvalificerad majoritet (180 av 300 parlamentsledamöter)  och inte enkel majoritet för att godkänna krispaketet.

Vad säger KKE om händelserna?
Den mycket massiva och av egna vakter bevakade PAME-demonstrationen svarade kraftfullt mot de provokationer som var organiserade av vissa grupper och mekanismer som mål att fokusera uppmärksamheten mot annat håll, för att minska betydelsen av den massiva mobiliseringen, att misskreditera kommunistpartiet, att stoppa arbetarrörelsens frammarsch och att skrämma folket.

Aleka Papariga, som talade i parlamentet omedelbart efter nyheten om dödsfallet av tre personer, gjorde följande uttalande: ”Arbetarklassen som genomlever den värsta attacken som ägt rum sedan 1974 kan se den systematiska politiska kampen som tillvaratar deras rättigheter att uttrycka sina protester, en kamp som kan ta många former beroende av hur situationen ser ut. De kan tydligt urskilja varje sätt att undergräva kampen, varje provokation som skapar oskyldiga offer, de som får chans att förtala kampen och de som ger möjlighet och argument till detta förtal.

Vi säger inte bara att folket ska utmana provokationerna men vidta alla åtgärder för att bevaka sin kamp som bör starta från arbetsplatserna. Det ska träffa där det gör ont. Kampen måste starta på arbetsplatserna och leda till en landsomfattande kamp.

Och vi måste säga: Sluta anklaga folket. Folket har anklagats för den ekonomiska krisen, ja, för allt. Arbetarrörelsen och andra folkrörelser kan inte anklagas för saker som planeras bakom scenen. Denna provokation kommer inte att accepteras. Vi kommer att fortsätta vår kamp. ”

KKE:s generalsekreterare gav resoluta svar till ordförande för det nationalistiska partiet LAOS, Giorgos Karatzaferis, som gjorde en grov antikommunistisk och provocerande attack mot det kommunistiska partiet.

KKE:s generalsekreterare svarade: ” när PAME:s demonstration nådde parlamentet, fanns där en grupp av medlemmar i Chryssi Avgi  (notera att denna grupp står längst ut till höger – Nationalistiskt Parti), kända och okända, som 1994 brände ned Tekniska Högskolan i Aten och ropade ”bränn ner parlamentet” och vi gick fram, avväpnade dem och tog bort de två stänger med vilka de höll PAME:s flagga. Vi bildade kedjor (gick i armkrok) och så länge vi var på Syntagma Square utanför parlamentet inträffade inte en enda incident.

Jag vet inte huruvida den grupp som var utanför parlamentet har blodsband av permanent eller tillfälligt karaktär med herr Karatzaferis, men ärligt talat spelar Mr Karatzaferis rollen som provokatör, för att de impopulära åtgärderna lättare ska gå igenom.

Folket har rätt att genomföra civil, politisk kamp för att skapa förutsättningar till en revidering av konstitutionen i en radikal riktning.

Menar ni att parlamentet inte har ändrat konstitutionen under alla dessa år?

Och självklart, vi har fördömt konstitutionen och vi säger till folket att det är en dålig författning som måste bekämpas för att ändras. Det är en sak att komma ut och ärligt säga att konstitutionen är arbetarfientlig och antifolklig, och en annan sak att vara ett professionell, och inte ens en känslomässig provokatör.”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.