Om borgerlig dominans i media

Den borgerliga dominansen över det tryckta ordet i Sverige är förlamande. Enbart familjen Bonnier äger själva inte mindre än 11 dagstidningar med Expressen och Dagens Nyheter som flaggskepp. Förutom detta äger man landets största bokförlag, TV4 samt de flesta av vecko och månadstidningarna som utges i Sverige. Som lök på laxen äger man också rättigheterna på de filmer som skall visas på biografer eller säljas på video genom sitt ägarskap av Svensk Filmindustri (SF). I Göteborg, rikets andra stad är det lika illa, där ägs pressen av familjen Hjörne som sedan årtionden varit direkt styrande av Folkpartiet.

Genom denna enorma dominans bestämmer därför de borgerliga medierna  vilka frågor som skall diskuteras. Med jämna mellanrum planterar man därför sk ickefrågor som skall diskuteras på ledarplats och i TV sofforna. Ett exempel på en sådan ickefråga är pratet om att kvotera in kvinnor i börsbolagens styrelser. Precis som att Bonnier ger ut fler arbetarromaner därför att förlagsdirektören är en kvinna, Eva Bonnier. På samma sätt bestämmer man vilka frågor som inte skall diskuteras. Man har tex bestämt att slopandet av den allmänna värnplikten för att införa en yrkesarme inte skall diskuteras, vilket det inte heller görs. För arbetarrörelsen har det alltsedan 1901 betraktats som en demokratisk säkerhetsventil med en värnpliktsarme.

Alla krafter som verkar mot denna politiska fördumning av arbetarklassen måste stödjas. Tidskriften Riktpunkt är en del av den kraft om än liten som står emot den politiska fördumningen av arbetarklassen. Detta garanteras av tidskriftens socialistiska målsättning.

Då det ligger i Byggnadsarbetarnas omedelbara intresse att den socialistiska ide traditionen inte försvinner föreslår jag att avd 26 anslår ett bidrag på 6000 kronor till Riktpunkt.

Bidraget sätts in på plusgiro 4215384 – 1

Lars Lundberg

En framställan som en enig avdelningsstyrelse beslutade att bifalla, den 24:e juni.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.