NBTF kräver utökat ansvar för huvudentreprenörer – Solidaransvar

Nordiska Byggnads- och Träarbetarfederationen (NBTF) anser att huvudentreprenören ska bli ansvarig i de fall deras underentreprenörer inte fullgör sina skyldigheter när det gäller löner och skatter – ett solidaransvar. Det bästa sättet att undvika problem med underentreprenörer är att huvudentreprenören får ett utökat ansvar.

Erfarenheterna från NBTFs medlemsförbund visar att ju fler nivåer av underentreprenörer, desto större blir risken att det uppstår problem – både för de anställda och samhället. När man splittrar upp jobben och söker lägsta möjliga kostnad så sker det till ett pris. Så länge huvudentreprenören kan utnyttja fördelarna med en lägre kostnad utan att stå för risken kommer problemen att fortsätta. Flera led av underentreprenörer bör därför undvikas.

Varje land kan själv avgöra vilken lösning som är bäst för att se till att anställda hos underentrpenörer arbetar under goda villkor. Erfarenheter från Norge och Finland visar att både lagstiftning och kollektivavtal kan användas för att säkra huvudentreprenörens ansvar. Oavsett om ett solidaransvar bygger på lagstiftning eller kollektivavtal, så krävs starka fackliga organisationer som har befogenheter att kontrollera att gällande regler och överenskommelser efterlevs.

Ett ansvar för huvudentreprenörer kan också handla om skatter och avgifter, eftersom svart arbete är vanligt i entreprenadkedjor. Ett ansvar för huvudentreprenören kan därför vara ett effektivt sätt att bekämpa både svart arbete och dåliga anställningsvillkor, oavsett om de nationella reglerna bygger på lagstiftning eller kollektivavtal.

NBTF anser att offentliga myndigheter redan i upphandlingsprocessen ska säkerställa att endast seriösa aktörer får uppdrag. Det innebär bland annat att de länder, bland annat Sverige, som ännu inte har ratificerat ILOs konvention 94 ska göra det. Konvention 94 innebär att offentliga myndigheter vid upphandlingar ska säkerställa att löner och anställningsvillkor är i enlighet med gällande kollektivavtal.

Vi kan konstatera att EU-rätten på flera punkter är i strid med ILOs konventioner om arbetstagares rättigheter. NBTF kräver att EU-rätten måste överensstämma med samtliga ILO-konventioner och att dessa måste få företräde mot EU-rätten.

Pressmeddelande från Nordiska Byggnads- och Träarbetarfederationen (NBTF).

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.