Bollplank för kommunism

Under en månads tid har jag haft en mailväxling med Erik i årskurs 1 på gymnasiet i en västsvensk stad som i en grupp på fyra skulle argumentera för kommunismen i en debatt. De andra ideologierna som lärarinnan hade valt ut var konservatism, liberalism och socialism. Debatten skulle senare föras med en av dessa ideologier efter lottdragning.

Erik: Jag skulle behöva några starka argument för kommunismen. T.ex. varför är kommunism bättre än socialism? Varför är kommunism bäst?

Mitt första svar blev ganska långt. Jag tvivlade på att en 17-åring på ett svenskt gymnasium kunde ha någon förförståelse. Jag avslutade så här:

Kommunism är bäst eftersom den- efter ett nödvändigt förarbete av socialismen- skapar den fria, solidariska människan. Men skilj inte mellan socialism och kommunism på annat sätt än att socialism är första och kommunism andra steget. Även om vi i SKP kallar oss kommunister och har ordet i vår partibeteckning så kan vi inte komma fram till ett kommunistiskt samhälle utan att tillsammans med alla arbetande människor ha byggt socialism.

Starka argument för kommunismen:

– Det finns ingen privategendom av produktionsmedel

– Ägande skapar klasser; nu kan det bli ett klasslöst samhälle och det finns bara personlig egendom

– De arbetande har den ekonomiska makten och har lärt sig att planera och styra samhället; i samma takt kan statens uppgifter övergå till folket vilket innebär äkta demokrati (märk väl att högern i dag är mot staten- det kollektiva- och vill privatisera offentlig verksamhet, medan vi talar om att statens uppgifter ska övergå till samhället, till medborgarna).

– Människan är inte längre en egoistisk varelse utan en individ inom det gemensamma.

Erik: Tack så jättemycket för informationen. Detta kommer att hjälpa mig mycket. Vi kanske får lite fler funderingar och det vore kul att ha dig som ett bollplank under arbetet.

Det går bra att återkomma.

Erik: Jag undrar vad du menar med att ”människorna ska styra staten”? Hur går det till rent praktiskt?

Här berättade jag hur fackföreningen på arbetsplatserna i DDR hade övertagit den roll som Försäkringskassan har i Sverige och hur s.k. konfliktkommissioner på arbetsplatserna skötte arbetsrättsliga och civilrättsliga tvister upp till ett visst straffmått (böter). Jag skrev också att allmän nedrustning kommer att göra militären överflödig och att polisens karaktär ändras när klassamhället försvinner.

Erik: Socialismen: Av var och en efter förmåga, åt var och en efter prestation

Kommunismen: Av var och en efter förmåga, år var och en efter behov

Kan du förtydliga vad som menas med detta…

Jag försökte att förtydliga och förstod på samma gång hur svårt det var att förklara på ett enkelt sätt. Efter att ha förklarat skillnaden fortsatte jag:

Marx har beskrivit socialismen mera konkret än kommunismen som är avlägsen och en vision om ett klasslöst samhälle, förmodligen ett samhälle utan pengar, ett samhälle där man arbetar mindre och använder sina fria tid till det man känner för: kultur, socialt utbyte, motion, familj, barn….

Det har ju också funnits och finns fortfarande socialistiska stater och då kan man peka på mer konkreta företeelser. Ett kommunistiskt land har däremot aldrig funnits.

För mig känns det konstigt om man ställer kommunismen mot socialismen i en skoldebatt, eftersom det handlar om samma ideologi som har två steg. Socialism som ofullbordad kommunism.

Socialism borde man ställa mot reformism som är socialdemokratins ideologi: Inte avskaffa kapitalismen, bara göra den bättre med reformer.

Erik: Du säger att ett kommunistiskt land aldrig har funnits men när jag har letat runt lite på nätet så står det bl.a. att Kina och Kuba är kommunistiska länder, stämmer inte det?

Sen undrar jag ifall du har någon typ av statistik om kommunismen som kan vara bra att visa upp i debatten?

Kina och Kuba är socialistiska länder. Kina säger t o m om sig självt att vi är fortfarande ett utvecklingsland. Huvuddelen av företagen är statliga /samhällsägda, landet har en planerad ekonomi och en samhällsplanering för att förbättra socialismen, dvs folkets levnadsförhållanden. I bägge länder kallar sig det ledande partiet för kommunistiskt parti men dessa partier leder uppbygget av socialismen. Kommunism är deras mål efter socialismen.

Jag skrev tidigare att det kapitalistiska samhället (våra politiker, våra medier, många av våra akademiker) vill ge ordet kommunism en negativ betydelse, svärta ner ideologin. Ordet socialism vill de reservera för det som heter vänstern i dag. De pekar på brister som socialistiska länder fortfarande kan ha och ropar: Titta hur hemskt det är att leva under kommunismen!

Nej, det finns ingen statistik om kommunismen eftersom den ännu inte har blivit verklighet. Men det finns statistik om tillväxt, utbildning, hälsovård, löner, kultur och allt annat för det socialistiska Kuba och det socialistiska Kina. (Här hade det kanske varit på sin plats att säga något om Kinas experimenterande med kapitalistiska inslag, men jag vill inte trassla till det.)

Erik: Du skriver att det aldrig har funnits något kommunistiskt land, tyder inte det på att kommunismen inte funkar? Det känns som att detta är ett motargument vi kan få i debatten.

Jag svarar och rekommenderar de fyra eleverna att också läsa Kommunistiska Manifestet.

Erik: Nu har jag en sista fråga, sen ska jag låta dig vara i fred.

Kommunismen handlar mycket om att dela lika på allt för att inte skapa klasskillnader. Men varför är det bra?

Jag mailade Statistiska Centralbyråns siffror från 2006 över svenska mäns och kvinnors samlade tillgångar och skulder. Mot dessa siffror ställdes vad 10 procent och vad 1 procent av befolkningen äger. Summan av allt blir att år 2006 ägde en tiondel av vår befolkning två tredjedelar av alla fasta och finansiella nettotillgångar. Eller att en hundradel av samma befolkning äger en fjärdedel av allt som går att mäta i pengar. Jag har inga senare siffror än 2006 och har det skett en förändring så är det nog så att de rika blivit rikare.

Och jag avslutade med att fråga Erik: Är detta bra?

Fredagen den 19 november ägde ideologidebatterna rum och Erik svarade på min fråga hur det hade gått:

Erik: Jodå, jag är nöjd med resultatet. Vi fick möta socialism i våran debatt, jag tyckte det var lite synd för vi tyckte ju nästan lika i allt. Idag fick jag en betygsmatris av min lärare där hon hade markerat de kvaliteter jag uppnått. Det blev nästan ett MVG. Nu har vi fått en ny skriftlig uppgift där vi ska analysera och jämföra två ideologier. Vi får välja mellan att jämföra kommunismen med: ekologism, feminism, anarkism eller fascism. Jag har inte bestämt mig för vilken jag ska välja än.

Jag vill bara tacka för all hjälp.

Barbara Brädefors

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.