För och emot bidrag

När de nya socialdemokraterna och de nya moderaterna diskuterar de politiska framtidsfrågorna är det ständigt två fraser som återkommer. Dessa är att det skall löna sig att arbeta samt att man måste få slut på bidragsberoendet Låt oss för en gång skull ägna lite energi till att utröna vad som döljer sig bakom dess mantra. För det första är frågan om att det skall löna sig att arbeta ingen ny fråga. Svensk fackföreningsrörelse har sedan mer än 100 år tillbaka ägnat sig åt den frågan. Varje gång en facklig organisation kallat till löneförhandling har det varit ett uttryck för att det lönar sig för dåligt att arbeta. Avsikten med dessa förhandlingar har varit och är att mervärdet som produceras av de arbetande skall fördelas på ett mer rättvist sätt. Detta är inte vad de nya moderaterna och de nya socialdemokraterna som vi framåt för enkelhets skull kallar de nya socialmoderatarena menar. När socialmoderatarena talar om bidragsberoende talar man inte om den svenska yrkesgrupp som i särklass är mest beroende av bidrag, bönderna. Dessa lyfter med glädje oavsett de behöver det eller ej årligen gårdsbidrag, arealbidrag, mjölkbidrag, köttbidrag, slaktbidrag mm. Likaledes lyfter alla städbolag med stor glädje RUT bidraget, vare sig de behöver det eller inte. Sveriges enskilt största bidragsberoende familj, familjen Bernadotte som samtliga är mångmiljonärer lever uteslutande på bidrag. Dessa grupper är undantagna från gruppen bidragsberoende i debatten. Detta är ett resultat av att socialmoderaterna anser att dessa grupper tillhör samhällets grundfundament och är således befriade från all ekonomisk granskning. Egna företagare och entreprenörer är samhällets hjältar och får kosta vad de vill.

När det gäller mantrat att det skall löna sig att arbeta i den socialmoderata terminologin blir det intressant. Att arbeta och ersättningen för det ställs inte mot det mervärde som de arbetande producerar. Det ställs mot den ersättning arbetslösa och sjuka får från respektive arbetslöshets och sjukförsäkring. Här kommer en annan intressant förändring av ord in. Socialmoderaterna anser inte att den villa ägare som haft oturen att fått sitt hus förstört av brand, och som därför fått ett nytt hus av sitt försäkringsbolag som bidragsberoende. Den som haft oturen att få sin bil stulen och därför av sitt försäkringsbolag fått en ny bil anses inte heller som bidragsberoende. Det gör däremot den ofrivilligt arbetslöse och den som av sjukdom är förhindrad att arbeta. Man mäter hur lönsamt det är att arbeta mot vad den ersättning är som den arbetslöse eller sjuka får från respektive försäkring. Dessutom gör man dessa försäkringsersättningar till bidrag. Det innebär att ju lägre, eller större skillnaden blir mellan sjuk och arbetslöshets ersättning blir gentemot den lön man får som arbetande, desto mer lönar sig det att arbeta. Idealet och slutmålet måste därför bli att all ersättning vid sjuk och arbetslöshet upphör. Mer kan det aldrig enligt socialmoderaterna löna sig att arbeta.

Vill vi verkligen ha det så?

En annan värld är möjlig – Socialism.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.