Rapport från Kommunist och arbetarpartiernas möte i det forna Jugoslavien

Mot bakgrund av initiativet som togs den 19:e april 2009, firade man den 90:e årsdagen
av grundandet för det kommunistiska partiet i det forna Jugoslavien (CPY), i syfte att enas om
en samarbetsmodell mellan kommunist och arbetarpartierna i det forna Jugoslavien, på
hotell ”Slavija”. Söndagen den 7:e november, 2010 i Belgrad, hölls det första mötet
mellan kommunistpartier och arbetarpartier, vilka tidigare var jugoslaviska republiker. Mötet
samlade delegationer från Bosnien, Hercegovinas kommunistparti, Kroatiens socialistiska
arbetarparti, Montenegros kommunistparti, Makedoniens kommunistparti och värdpartiet, de
serbiska kommunisterna. Alla delegationer representerades av deras respektive ordförande.
Representanter från de slovenska kommunistpartierna och det nya kommunistpartiet från det
forna Jugoslavien i dagens Serbien var inte närvarande vid mötet.

Datumet för mötet motiverades av den stora socialistiska oktoberrevolutionens början, en
bestående inspirationskälla och en oförneklig faktor, vars erfarenheter, effekter och lärdomar
har spelat en nyckelroll i skapandet av klassmedvetenheten av förtryckta människor i början
av 1900-talet, grundandet av kommunist och arbetarpartierna, revolutionära strider och
frihetsrörelser världen över.

Ett betydande resultat från mötet var bildandet av Samordnadsstyrelsen, vilken utgjordes av
två partimedlemmar vardera från de nämnda partierna, med möjligheter för potentiella
partimedlemmar att ansluta sig. Styrelsens mandat är begränsade till två år, under vilka
huvudkontoret förblir i värdpartiets kommun, och efter mandatperioden blir det omfördelat
till det andra landet, till en annan medlem enligt den samstämmande överenskommelsen.
Huvudkontoret av den första mandatperioden kommer att placeras i Belgrad, Serbien. Det
är överenskommet att styrelsen ska sammankallas regelbundet två gånger om året, medan
slutsatser och beslut kommer nås genom samförstånd. Vi har nått en överenskommelse om
information och erfarenhetsutbyte för att bli igenkända lättare offentligt, vilket förväntas bidra
till mer effektiva uttryck av våra arbetsinsatser, som borgerliga partier helt har tagit avstånd
ifrån efter upplösningen på 1990-talet. Vi har också beslutat om att samordna internationella
aktiviteter rörande kommunist, och fredsbevarande möten och (arbete) förbundskonferenser.
Medlemmar som representerar partiet främjar utvecklingen av samarbetet mellan
självständiga stater även fast det går att åstadkomma inom kapitalistiska ramar ur varenda
aspekt för att således kunna hjälpa till med att mildra bortträngda krigstrauman efter krigen
i forna Jugoslavien som ledde till att det upplöstes. Medlemmarna som företrädde partiet
brukade också ta tillfället i akt att lägga blommor på Josip Broz Titos grav i ” Blommarnas
hus” och på monumentet till minne av det forna kommunistpartiet i Jugoslavien, grundat för
91 år sedan. Vi beklagar bortgången av representanter från Nya kommunistpartiet från det
forna Jugoslavien i dagens Serbien.

Kroatiens socialistiska arbetarparti

Översättning: Charlie Paulsson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.