Klasskamp i Grekland

PAME, de grekiska arbetarnas militanta front, uttrycker initialt sin solidaritet med proletärerna och den övriga befolkningen i Egypten, Tunisien, Marocko, Jemen. I dessa länder görs massiva militanta uppror dagligen i syfte att bryta sig loss från fattigdomen, arbetslösheten, våldet, det auktoritära styret och det brutala förtrycket. Vidare vädjar PAME också till det grekiska folket att visa sin solidaritet och sitt stöd till befolkningen i de ovannämnda länderna. Parallellt med detta, utlyser man också en strejk den 23:e februari där arbetande kvinnor, män, arbetslösa är hjärtligt välkomna att delta. Med denna strejk, säger PAME, vill vi visa att vi inte tolererar och godkänner vad som händer på vår bekostnad. Vi vill också markera att vi inte legitimerar den politik som förs mot arbetarna. Det krävs att vi organiserar oss och att vi visar vår kollektiva styrka gentemot t ex. regeringsmakten, de stora arbetsgivarna, EU och Internationella Valutafonden. Inga fler uppoffringar för plutokratins profit. (plutokrati = rikemansvälde) Vi arbetarna vill att denna konstanta sparnit ska komma till ända och att inga fler missgynnande ultimatum ska ställas på oss.

Arbetarklassen befinner sig i nuläget i krig med banksektorn, storföretagen och deras partier. Vi är kapabla till att bygga en ogenomtränglig mur för att därigenom kunna bemöta de lagförslag som förbereds. Viktigt är också att vi mobiliserar våra trupper på varenda arbetsplats och i våra sektorer. På detta kan vi bana väg för en ny politik. En politik som tillgodoser folkets intressen. Detta är enda sättet att bekämpa den brutala kapitalismen, staten, PASOK och N.D. (det socialdemokratiska och det konservativa partiet i Grekland).

Situationen för de grekiska arbetarna fortsätter att förvärras då utpressningen av dessa inte upphör. En förlängning av den grekiska skulden gynnar inte arbetarna. Det gynnar enbart kapitalisterna och finanssektorn. Visa därför ingen tolerans mot deras lögner. De vill reducera lönerna i den privata sektorn och avskaffa sektorernas kollektivavtal och därmed också upprätta individuella kontrakt. Lämna arbetarnas kollektivavtal i fred. Inga förhandlingar om reducerade löner. Vi vill ha löneökningar som tillgodoser folkets behov.

Även den sociala tryggheten i landet har rubbats då pensionerna har sänkts med 20 %. Alla lagar som betraktas som ett hot mot den sociala tryggheten ska avskaffas. Vidare är majoriteten av de arbetslösa inte berättigad till någon sjukvård. Vi arbetare vill ha en sjukvård för alla utan krav och villkor. Alla arbetare måste också vara försäkrade och organiseras i de klassorienterade fackförbunden. En stark organisation och en enad front krävs i kampen mot monopolen.

Det är också av stor vikt att skapa strejkkommittéer på varenda arbetsplats. Det är möjligt för oss att införa våra rättigheter. Vår och våra barns framtid kan inte bestämmas utifrån exploatörernas intressen. Vi vill ha ett monopolfritt samhälle där produktionsmedlen ägs gemensamt av folket. Vi är drivkraften som vill svepa undan de statliga intressena och ge det arbetande folket makt. På detta sätt kan heltidsjobb garanteras till alla och folkets behov kan tillgodoses utan chefer och exploatörer.

Sammanfattat av Charlie Paulsson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.