ABF kräver 100 000 nya utbildningsplatser

Uttalande från ABF:s förbundsstämma 2011:

Sverige kan bättre. I det goda samhället sätts den enskilda människans välbefinnande och drömmar i fokus och solidaritet är en självklarhet och nödvändig drivkraft. Det är ett systemfel när en regering avstår från att använda en stärkt ekonomi till att bryta dödläget på den svenska arbetsmarknaden och investera i välfärd, framtidstro och tillväxt. Först då växer Sverige på ett hållbart sätt.

– ABF kräver därför 100 000 nya utbildningsplatser.

Trots stabiliseringen i ekonomin släpar Sverige efter på flera viktiga områden: barnfattigdomen ökar, en femtedel av eleverna i skolan når inte upp till läsförståelse, var fjärde ung är arbetslös och vårdyrken kämpar med låg status och låglönepress.

Detta är en effekt av en politik där individer och grupper isoleras, där inlåsnings- och utestängningsmekanismer systematiskt används. Ett Sverige där rädsla och oro fungerar som drivkrafter, snarare än lust och drömmar.

En fungerande arbetsmarknad bygger på människors möjlighet till rörlighet, där människor kan förflytta sig i alla riktningar – för trygghet, självförverkligande och karriär.

Den svenska arbetsmarknaden har gått i baklås. Uteblivna investeringar i vuxen- och arbetsmarknadsutbildning gör att företag upplever arbetskraftsbrist samtidigt som det råder massarbetslöshet. Det är förödande för landet och fullkomligt oacceptabelt för individen.

ABF anser att det behövs en kraftfull satsning på ungdomar, utbildningsvikariat och vuxenutbildning för att skapa en positiv rörelse på arbetsmarknaden. Redan anställda måste ges möjligheter till vidareutbildning, medan deras ordinarie tjänster täcks med utbildningsvikariat, där ungdomar prioriteras. Rörelse ska uppmuntras och underlättas.

Vi måste bygga ett land där drömmar är tillåtna, där barn inte lever i fattigdom, där kunskap ska vara lustfylld och attraktiv och där sjuka inte tvingas till utanförskap.

ABF anser att avsevärd kraft måste läggas vid att sätta tankar, människor och sammanhang i rörelse – att skapa ett Sverige där varje individ kan känna att en annan värld är möjlig!

Stockholm den 27 april 2011

ABF:s förbundsstämma

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.