Stödet för EU-medlemskapet sjunker

För första gången sedan maj 2007 är det färre än hälften av befolkningen som är för Sveriges EU-medlemskap. Samtidigt har stödet för euron kollapsat.

På ett år har stödet för svenskt EU-medlemskap fallit under den symboliskt viktiga femtioprocentsgränsen från drygt 55 procent till cirka 47 procent. Det visar Statistiska centralbyråns, SCB, stora mätning för november.

Det är framför allt kvinnor som tappat förtroende för EU medan en majoritet av männen fortfarande är för Sveriges medlemskap. De som stödjer medlemskapet är ännu betydligt fler än de knappa 25 procent som är emot. Men uppgången för nejsidan, från 19 procent för ett år sedan, är tydlig och markerar ett trendbrott där EU-motståndet annars varit dalande sedan 1995 när Sverige blev EU-medlem. Samtidigt har andelen osäkra ökat från knappt 26 procent till drygt 28 procent.

Bland partiernas väljare är stödet för EU störst, om än fallande, bland Folkpartiets sympatisörer där cirka 71 procent säger ja till EU respektive Moderaterna 65 procent. Minsta stödet för EU finns hos sympatisörer för Sverigedemokraterna drygt 20 procent följt av Vänsterpartister cirka 25 procent. Kristdemokraterna är det enda partiet där stödet för EU ökar, från 47 till 50 procent.

Av de fackligt anslutna är stödet för EU minst bland LO-medlemmar där jasidan med drygt 34 procent ligger efter en växande nejsympati som i november var cirka 36 procent. Andel osäkra var nästan 30 procent. Bland TCO-anslutna tjänstemän är fortfarande en majoritet närmare 60 procent för Sveriges EU-medlemskap. Inga uppgifter fanns för akademiker i Saco.

Stödet för euron har fallit markant mer än stödet för EU. Till skillnad mot i frågan om EU-medlemskap eller ej är andel osäkra när det gäller eurofrågan betydligt färre och i krympande antal.

På ett år har de som vill se att euron införs i Sverige minskat från drygt 28 procent till drygt 11 procent. På motsvarande sätt har euromotståndet gått som en raket i ökat opinionsstöd från 54 till 84 procent. Det mesta av det nyvunna stödet har tillkommit sedan i maj då förra SCB-mätningen gjordes.

SCB:s stora undersökning där nio tusen svenskar tillfrågats bekräftar förra veckans opinionsmätning från Skop som visade att stödet för euron fallit kraftigt. Om det vore folkomröstning idag skulle 88 procent av svenskarna säga nej till euron. Stödet för euron i Sverige är under tio procent och därmed på historisk bottennivå.

Enligt Skopundersökningen som genomfördes i november säger alla befolkningsgrupper oavsett yrken, åldrar och politiska partisympatier ett kraftfullt nej till att ersätta den svenska kronan med euron.

Bland partisympatisörer finns det största motståndet mot euron inte oväntat hos vänsterpartister där 93 procent säger nej. Intressant är att motståndet är minst bland Sverigedemokrater där 84 procent säger nej. Det är till och med mindre än bland folkpartister där 87 procent inte vill ha euron.

Ja-sidan leds numera av Sverigedemokraternas sympatisörer där 13 procent säger ja till euron jämfört med 9,7 procent för svenskarna i genomsnitt. Minst stöd för euron finns bland vänsterpartister där endast tre procent säger ja.

– Motståndet har aldrig varit så kompakt som nu. Frågan är om euron blivit ett totalt omöjligt politiskt projekt i Sverige för all framtid. Det måste ske något dramatiskt för att svenskarna i framtiden skall säga ja till euron, säger Örjan Hultåker, analytiker på Skop, i ett pressmeddelande.

Gösta Torstensson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.