Första dagen av 48-timmarsstrejken med ockupation av Arbetsdepartementet

10-02-2012

I en militant strejk i Aten samt i ett dussintals städer samlades arbetande män och kvinnor, de fattigas svar på uppmaningen från PAME att delta under den första dagen av den 48 timmar långa generalstrejken (10-11 februari 2012) .

PAME:s styrkor ockuperade beslutsamt arbetsministeriet och hängde upp en stor banderoll med texten:

”Nej till den nya massakern mot folket – Ner med regeringen – Trojkan måste avgå – ut ur EU” Den här ockupation betonade att plutokratin regeringen-trojkan har en plan för att utrota alla arbetares rättigheter och driva fram primitiva åtgärder mot arbetare, med förevändning om det nya lånet som den grekiska regeringen vill ta emot. Bland annat kommer de nya åtgärderna att ge:

▪ Nya minskningar av minimilönen på 22 % för alla anställda och 32 % för dem som hyrs ut via den privata sektorn, och detta under förhållanden när förlusterna för arbetarna sedan 2009 överträffade 45 % -strecket. Avskaffande av sektoriella kollektivavtal.

▪ Nya dramatiska minskningar av grundläggande- och tilläggspensioner.

▪ Massavskedanden av tusentals anställda inom offentlig sektor och tidigare statliga industrier förändrar drastiskt alla arbetsförhållanden. Nya minskningar av lönerna inom den offentliga sektorn.

▪ Nya drastiska nedskärningar av sociala tjänster, hälso- och sjukvårdssektor och mediciner som även ställer människors liv i fara.

▪ nya skatterazzior mot det breda folkliga skiktet för att stödja skattebefrielser för storkapitalet.

Redan från gryningen bevakade arbetarklassens styrkor sin strejk i otaliga fabriker och andra arbetsplatser mot en storm av åtgärder.

Ockupationer av andra offentliga byggnader och statliga organisationer genomfördes av PAME, MAS, PASEVE, PASY och OGE i andra städer runtom i Grekland.

Aleka Papariga, Generalsekreterare i Centralkommittén för KKE, deltog i strejken som PAME arrangerade i Aten och gjorde följande uttalande till massmedierna: ”Även om arbetarna ger sitt eget kött för att betala av skulden, kommer en våldsam konkurs inte att kunna undvikas. Följaktligen finns det en lösning: ett tillbakadragande ur EU och ett ensidigt upphävande av skulden, detta är lösningen, allt annat kommer att skapa en tragedi för arbetarna ”.

Huvudtalare vid PAME:s massmöte för strejken var G. Sifonios, ordförande för det grekiska Stålverksarbetarförbundet som redan strejkat i 103 dagar. Han uppgav att beslutsamheten hos stålarbetarna nu är än mer dynamisk när det blivit tydligare för allt fler att de åtgärder som vidtagits av vissa arbetsgivare vid stålverken (Elliniki Halivourgia) är sammankopplade med regeringens och trojkans svältlöner åt de arbetande. Ordförande för den fackförening som bedrivit den längsta strejken de senaste åren, tackade PAME och andra krafter både i Grekland och utomlands, som gett sitt stöd åt strejken och kampen.

Det bör noteras att PAME har startat en fond för att öka det ekonomiska stödet till strejkkampen.

Efter massmötet var det en magnifik marsch till arbetsministeriet, som hade ockuperats. Demonstranterna krävde:

▪ Val nu!

▪ Ensidig skuldavskrivning, Utträde ur den Europeiska unionen!

Vi är inte skyldig något! Vi kommer inte att betala! Skulden är inte vår! Den måste betalas av dem som skapat den, av plutokratin! Denna sanning proklamerades av demonstranterna, mot lögnerna från den Svarta Frontens regering (centrum-vänster, center-höger, nationalister) och mot förtalet från flera internationella medier om att det grekiska arbetande folket är lata.

52 massmöten i hela Attika, i folk- och arbetarklasstadsdelar har planerats för den andra dagen av 48-timmarsstrejken, liksom andra mångfacetterade mobiliseringar i hela Grekland. Dessutom har en andra demonstration planerats till den dag då omröstningen för de barbariska åtgärderna i parlamentet ska äga rum.

Den parlamentariska gruppen för KKE betonar i sitt uttalande att ”det kommer att bidra med all sin kraft så att folk reser sig, så att fabriker, företag, arbetarstadsdelar blir fästningar för kampen. Den parlamentariska gruppen i KKE ger alla sina krafter för att hindra de mordiska anti- sociala åtgärderna. Det kommer att krävas namnupprop vid omröstningen, där regeringen i Svarta Fronten försöker få igenom nödåtgärderna genom den nya promemorian, likt en tjuv om natten. Varje medlem i parlamentet bär ett personligt ansvar. Ingen av parlamentsledamöterna är ursäktad, i namn av att ”följa regelsystem”, att rösta för massakern av de folkets rättigheter ”, betonar KKE:s parlamentariska grupp i uttalandet.

Åter bör provokatörernas välkända uppdrag noteras genom deras deltagande i meningslösa konflikter, som stenkastning mot poliser. De iscensatta händelserna på Syntagmatorget försökte ge möjlighet för medierna att dölja det tydliga budskapet från tusentals arbetare som demonstrerade och krävde regeringens fall, den Svarta frontens och trojkans avgång, för att bana väg för människors makt och Greklands utträde ur det imperialistiska EU.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.