KKE om bildandet av koalitionsregeringen ND- PASOK- Demokratiska vänstern

Uttalande från Centralkommitténs presstjänst för KKE om bildandet av koalitionsregeringen ND- PASOK- Demokratiska vänstern. 21 juni 2012.

Den nya koalitionsregeringen ND-PASOK och Demokratiska vänstern kommer inte att skapa någon lättnad för de folkliga skikt som lider av följderna från den kapitalistiska krisen.

Vad koalitionsregeringen presenterar som en omförhandling av de ofördelaktiga villkoren för promemorian och låneöverenskommelsen är i själva verket en nödvändig justering införd av den fördjupade  krisen i Grekland och de ekonomiskt starkaste länderna i euroområdet. Hur krisen ska hanteras kommer att bestämmas av omväxlande skärpta motsättningar och tillfälliga överenskommelser mellan de ledande krafterna i EU. Oavsett utgången kommer de inte att bromsa eller stoppa konkursen och utarmning av folket.

Deltagandet av ett ”vänster” parti i koalitionsregeringen kommer heller inte att ge några positiva resultat för folket. Plutokratin strävar efter att köpa tid och tolerans av folket genom ett deltagandet av Demokratisk vänster i regeringen.

Arbetarna och det folkliga skiktet står inför svåra prövningar och nya allvarliga faror. Det finns ingen tid att slösa bort och ingen tid för att bara ”vänta och se”. Borgarklassen, EU och deras partier kommer att försöka utnyttja det för folket negativa valresultat till att låta defaitism och fatalism råda.

KKE kommer i parlamentet att göra förslag till lagändringar med avseende folkets kritiska problem. Avskaffandet av promemorian, låneavtalet och av alla de relaterade lagar som antogs av den förra parlamentet kommer att stå överst på listan av förslag.

KKE kommer i parlamentet att kämpa med alla sina krafter och bland folket för att organisera ingripande, kamp och motattack av arbetarklassen och de folkliga skikten, för att skydda de arbetslösa och drabbade familjer och trygga tillhandahållandet av läkemedel, sjukhusens funktioner, för att blockera den barbariska beskattning och den nya massakern mot löner och pensioner. För att skydda de hushåll som står i skuld och för att säkerställa en fungerande utbildning som är allvarligt underfinansierad. För offentliga arbeten som tjänar folket och skapar arbetstillfällen. Så att folket har förtroende för sin styrka, att de står upp mot sina utsugare, hindrar och störtar dem.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.