Uttalande från Nordiska sommarlägret 2012

För sjunde året i rad har de kommunistiska partierna i Skandinavien samlats till sommarläger, i år var träffpunkten Gedser i Danmark.

Kommunisterna har diskuterat de problem som det kapitalistiska systemet har orsakat den arbetande befolkningen och arbetarklassen över hela världen. Särskild vikt har lagts på krisens upplösning av den ”Nordiska modellen” med skattefinansierad välfärd och den nordiska arbetsmarknadsmodellen.

Krisen avslöjar kapitalismens omänskliga brutalitet och dess oförmåga att lösa mänsklighetens problem för att kunna skapa sig ett liv i fred och social säkerhet och ett liv där de mänskliga rättigheterna respekteras som exempelvis rätten till utbildning och arbete och rätten till en bostad med rimlig hyra.

Den nordiska modellen har drabbats hårt av de åtgärder och diktat som EU vidtar för att säkra monopol- och finanskapitalets intressen. Åtgärder som betytt att kostnaderna vältrats över på det arbetande folket och arbetarklassen som fått betala dem genom massarbetslöshet, nedskärningar i socialförsäkringssystemen, nedskärningar inom sjukvård, skola, äldreomsorg och på andra områden inom den skatfinansierade offentliga servicen.

Företrädare för denna politik hänvisar om och om igen till att den offentliga sektorn är för stor, samtidigt som de förnedrar de många människor som har blivit offer för deras politik. Nedskärningspolitiken kommer inte att lösa systemets kris. Den fördjupar den.

Det finns tillräckligt med rikedom för att säkra sysselsättning och välstånd för alla. 87 procent av världens finanskapital används för spekulation och är inte värdeskapande. 25 miljoner människor i Europa är arbetslösa. Om endast en del av dessa pengar hade investerats i den reala ekonomin skulle arbetslösheten upphöra och välståndet säkerställas. Ett svindlande antal miljarder av skatteintäkterna till de nationella budgetarna har betalats till bankerna. Dessa pengar kunde ha investerats direkt i arbetsplatser och därmed också säkrat välfärden. Jakten efter naturresurser och politisk dominans har inneburit omänskliga krig och upprustning i demokratins missbrukade namn. Allt detta betalas också av statskassan och tas från välfärden. Kapitalets EU och dess medlöpare i regeringar av olika kulörer vill inte förhindra detta missbruk av makt och pengar. Krisen har visat att de står för kapitalets och de rikas intressen. Inte för mänsklighetens intressen.

Den överenskomna finanspakten innebär en framtid där ytterligare miljarder skall överföras från de offentliga utgifterna till medel för att stödja finanskapitalets spekulationer. Danmark och Sverige har frivilligt anslutit sig till euroländernas finanspakt och den norska regeringen försöker genom sitt EES-medlemskap att anpassa sig. Inte i något av våra länder har befolkning fått den demokratiska möjligheten att rösta om detta.

Vägen framåt består inte av att underordna sig ett system som är bankrutt. Vägen ut ur krisen är kampens väg.

Stoppa krigen – Stoppa NATO
Nej till Finanspakten
Ut ur EU och EES

Gör slut på det kapitalistiska barbariet. Det finns hopp och möjlighet för en annan framtid.

Socialismen är framtiden.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.