VÄLFÄRD! För vem? ALMEDALSVECKAN

Årets Almedalsvecka präglades i hög grad av det politiskt retoriska ordet ”Välfärd”.

Det framkom också med tydlighet att ordet ”Välfärd” och dess innehåll är ett komplext retoriskt värdeladdat ord. Och vad menas då med ordet ”Välfärd”? Att det rådde delade meningar om detta behöver ingen tvivla på som följde debatterna i Almedalen.

Sett med betraktarens ögon, det vill säga den vanlige svensken som med sina arbetsinsatser och skattebetalningsförmåga bidrar till en välfärd i social trygghet, garanterad av solidarisk sammanhållning. Där de sjuka, funktionshindrade, arbetslösa och gamla inte överges av den samhälleliga gemenskapen och placeras i ”Utanförskap”.

Sen finns den motsatta betraktaren som med sitt synsätt, ser ”Välfärden” enbart som en lönsamhets- och vinstskapande företeelse.

Vi vanliga svenskar som i årtionden medverkat med våra arbetsinsatser och skattebetalningsförmåga, åstadkommit en solidarisk ekonomisk-social trygghet där varje människas lika värde garanteras.

I dag ser vi inte enbart med blotta ögat, utan också upplever hur den solidariskt uppbyggda välfärden är utsatt för regelmässig utsugning av privata intressenter, som ser svenska folkets skatteinsatser och sparade respektive fonderade ekonomiska medel (pensionsfonder), som ett sätt att öka sina privata förmögenheter.

Det nämndes inte med ett enda ord i Alme-”Jämmer”-dalen. Hur utvecklingen och hanteringen av svenska folkets sparade pensionsfonder hanteras och utvecklas!

I Dagens Nyheter 22 juni 2012 läser jag att AP-fondernas aktieköp och placeringar hos ”jämrande” privatägda aktiebolag, (riskkapitalister) utvecklats.

Fakta enligt DN: De sex AP-fondernas placeringar i år har resulterat i en placeringsförlust på 27,3 miljarder kronor, lika med 24,3%. Jag läser vidare att AP-fondernas framtid är föremål för en utredning som ska resultera i hur AP-fonderna ska bli effektivare, för att  på alla sätt maximera utdelningen.

Utredaren Mats Langensjö ska enligt DN till den 16 augusti avslöja att AP-fonderna måste förbereda sig på omfattande förändringar!

Hur ser de rättmätiga ägarna (svenska folket, i synnerhet pensionärerna) på pensionsfondernas förvaltande?

Hitintills har förvaltandet resulterat i underskott i AP-fonderna. Ett underskott som täcks av pensionärerna genom att ”bromsen” utlöses i pensionssystemet, som resulterar i sänkt prisbasbelopp. Med åtföljande sänkta pensioner de kommande åren. PRO har varnat för den förväntade utvecklingen.

Riskerna av AP-fondernas aktieköp och -placeringar tas inte av aktiebolagen utan av pensionärerna.

Det gavs ett klart besked utav Kronofogdemyndigheten i Sverige hur pensionärernas ekonomiska utveckling i ”Välfärdssverige” sett ut. Såväl radio- som TV-nyheterna talade om att 42 000 svenska pensionärer, 16 % fler än ifjol, är utsatta för betalningsanmärkning hos kronofogdemyndigheten. Huvudsakliga orsaken är låneskulder, skulder som merparten tvingats ta för att klara av sina dagliga behov. Dit hör mat, hygienartiklar, boendekostnader, läkarbesök, mediciner och så vidare.

Hur kommer den närmaste framtiden att gestalta sig för de svenskar som befinner sig i utanförskap?

Sänkta pensioner i kombination med dyrare levnadsomkostnader. Förutom dem tillkommer de offentliga kostnaderna som kommuner och landsting bjuder de mest utsatta människorna på.

Dit hör i första hand vård- och omsorgsavgifter som kommer att höjas i min kommun, Gällivare, med 5-6 procent. Eftersom Gällivare kommun betraktas som en av de svenska kommunerna med den bästa ekonomiska tillväxten så måste man fråga sig hur bra eller dåligt är det i Sveriges övriga kommuner? Sedan hör det också till bilden att Gällivare styrs av en S – märkt majoritet i kommunfullmäktige.

För att återgå till AP-fondernas förvaltande enligt DN-artikeln. Hur lukrativt var fondförvaltarnas uppdrag. Förutom miljoner i lön och bonusar bidrog fondägarna, det vill säga det svenska folket, med städhjälp åt förvaltarna med 797 288 kronor, den totala kostnaden är högre eftersom sociala avgifter inte ingår i ovannämnda summa som är en löneförmån. Tillkommer att hela 19 anställda av 31 har tjänstebil (tunga bränsleslukande stadsjeepar). De här förmånerna gäller enbart anställda i sjätte AP-fonden. Hur förmånerna ser ut i de övriga fem andra AP-fonderna framgår inte av DN- artikeln.

Vad säger då de politiska makthavarna under Almedalsveckan om ovannämnda förhållanden? Egentligen ingenting, det rådde total tystnad om de cirka 7 450 miljarder inklusive AP- fondernas 900 miljarder kronor som det totala pensionssystemet i Sverige omfattar.

Det man fick klart besked om av de fem partier – fyra borgerliga och Socialdemokraterna – som är upphovet till dagens svenska pensionssystem, var att privatiseringen av den offentliga sektorn ska fortsätta.

Så vi kommer att få uppleva framöver att den så kallade svenska välfärdsmodellen, där behoven skall styra och solidariteten ska vara vägledande, allt mer trängs undan av privatiseringar och av att svenska folkets sparade fondkapital i större utsträckning kommer att få ta riskerna av aktieköp och placeringar i privatägda bolag, såväl nationella som internationella!

Heder åt V-partiet som genom Sjöstedt gav klart besked i Almedalen: V-partiet motsätter sig all privatisering av den svenska välfärdsmodellen. Däremot sa Sjöstedt inte något om pensionsfondernas förvaltande.

Även LO var representerad i Almedalen av sin nyvalde ordförande Thorvaldsson. LO:s nyss avslutade kongress beslutade med stor majoritet att motsätta sig all privatisering av välfärden och den offentliga sektorn.

Thorvaldsson verkar ha glömt LO-kongressens beslut eftersom han anslöt sig i sedvanlig, traditionell ordning till S-partiets ställningstagande under Almedalsveckan.

S-partiets nyvalde ordförande Löfven med ett förflutet i fackföreningsrörelsen som Metalls ordförande får mig att ställa frågan hur de övriga fackförbunden som exempelvis Byggnads och Kommunal ställer sig till LO-ordförande Thorvaldssons kovändning?

Även PRO har nyligen haft sin kongress. Vilka beslut som togs där om pensionsfondernas förvaltande har i nuläget inte getts något besked om.

Från min PRO-förening i Gällivare motionerade vi till PRO-kongressen om:

ATT: De 5 största svenska rikstäckande pensionärsorganisationerna ska ges större inflytande över förvaltandet av pensionsfonderna.

Denna motion avslogs redan av PRO Norrbottensdistriktets vårmöte som behandlade och yttrade sig om inkomna motioner till PRO-kongressen.

Avslaget motiverades med att det strider mot Konstitutionen, det vill säga grundlagen.

Så jag utgår ifrån att även PRO-kongressens beslut blev ett JA till fortsatta privatiseringar när det gäller förvaltandet av den svenska välfärdsmodellen.

Sommarhälsning från hängmattan

Bror Wennström, Malmberget

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.