Sydafrikas Kommunistiska Partis 13:e kongress

Den 11-15 juli höll Sydafrikas Kommunistiska Parti sin 13:e kongress i provinsen KwaZulu-Natal Ungua i landets östra del. 2000 ombud representerade partiets 3298 grundorganisationer och även ungkommunisternas förbund var representerat. Ombuden företrädde fler än 150 000 partimedlemmar, vilket är en ökning med tre gånger sedan den 12:e kongressen för fem år sedan. Den 13:e kongressen blev den största i partiets historia.

Jacob Zuma, president och ledare för den styrande African National Congress (ANC) höll ett hälsningstal vid kongressens öppnande.

Han uppmärksammade försvaret av de vinster som gjorts av den sydafrikanska demokratin under de senaste 18 åren sedan apartheid störtats och tillståndet med tillhörande kriser avskaffats som ständigt förorsakade reproduktion av ojämlikhet, fattigdom och arbetslöshet. Det har skett genom samarbete inom en tredelad allians mellan kommunisterna, African National Congress och Fackföreningsfederationen (COSATU) med målsättningen att nå en radikal omvandling till en demokratisk nationell revolution under ledningen av arbetarklassen.

Efter att ha utvärderat partiets framsteg under de senaste fem åren, bedömde konferensen att med tanke på ”att se partiet på medellång sikt” och kunna bygga ut arbetarklassens hegemoni inom maktens nyckelpositioner, ska en konsolidering och ett påskyndande av den strategiska dagordningen förbli en viktig uppgift under de kommande fem åren. Kongressen antog 13 viktiga politiska beslut och regler för att leda partiets revolutionära aktivitet och gå framåt för att uppnå programmet ”med Sydafrika fram till socialismen.”

Kongressens livliga debatt och enhet är produkten av 91 års kamp och fortsatte utan avbrott och med ökande tillförsikt på grundval av de framsteg som gjorts under de senaste fem åren. Behovet av en vitalisering av kommunisternas roll betonades, att inte enbart observera händelser och kampen på avstånd utan att utkämpa klasskampen var än den befinner sig – för demokrati och mot exploatering och alla former av förtryck.

Enligt Zuma har kongressen en avgörande betydelse för uppdraget att nå enighet inför de många utmaningar som alliansen står inför, om marxismen – leninismen och kommunistiska värderingar om solidaritet och kamp mot negativa trender såsom enskildas berikande och korruption. Han betonade dessa karaktärsdrag som nödvändiga för partiet och dess medlemmar för att nu, mer än någonsin kunna bära det stora ansvaret som en förtrupp.

Det kommunistiska partiet i Sydafrika grundades i juli 1921 och spelade en framträdande och viktig roll i rörelsen för nationell frigörelse från kolonialism och apartheid.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.