Till mänsklighetens försvar mot USA imperialismens krigspolitik!

Fredsvänner, antiimperialister,
den 11 september 1973 störtades den demokratiskt valda och socialistiska ministären under president Salvador Allende i en militärkupp stödd av USA. Kuppen verkställdes med mord, tortyr, fängslanden och försvinnanden för att utrota all opposition. Än I dag lever Pinochetlagarna kvar under det demokratiska täcket och hindrar en progressiv utveckling bl.a. på arbetsrättsligt och fackligt område, för att inte tala om utbildningsområdet där studenterna sedan 1.5 år tillbaka strejkar för en kvalitativt likvärdig och fri statlig utbildning utan privat vinster.

Under 2000-talet efter decennier av förtryck reser sig Latinamerikas folk för sin självständighet, om ännu ej socialistisk men antiimperialistisk utveckling. Detta hotar ju USA:s kontroll över Latinamerika varför USA nu återgått till att genomföra statskupper. Ett misslyckat försök ägde rum mot Venezuelas president Hugo Chavez år 2002 varefter både Bolivias och Ecuadors regeringar utsattes.
Men 2009 lyckades kapitalets krafter med militärt stöd från USA att få bort president Zelaya i Honduras. I Paraguay angrep USA den sittande folkvalde presidenten Lugo direkt genom sin ambassad. Såväl i Honduras som i Paraguay går nu alltså de nya presidenterna till sina kontor utan att ha fått folkligt stöd genom någon valprocess, precis som i Italien och Grekland.

USA- kapitalets utrikesminister Hillary Clinton har uttalat att ”oförutsedda händelser” kommer att äga rum i Venezuela. Detta för att undergräva och hota den demokratiska rätten till val av president den 7 oktober.
Enligt högerns alla opinionsmätningar leder den sittande presidenten Hugo Chavez med 10- 20% över högerns utmanare Capriles. Det är enligt USA fel kandidat. Henrique Capriles däremot har varit medlem i den internationella fasciströrelsen ”Tradition, Familj och egendom” samt det konservativa Kristliga Demokratiska Partiet vilket direktkvalificera honom som “USA:s man i Caracas”.
USA-imperialismens hantlangare är ju snabba med att fördöma andra länder som odemokratiska. Men imperiet respekterar inte demokratiskt valda presidenter eller regeringar som inte uttalar USA:s intressen- således accepteras inte folkets demokratiska vilja.

Från andra världskriget och under 45 års tid fram till år 1990 genomförde USA ca 50 interventioner mot självständiga länder. Efter 1990 och de reaktionäras nedmontering av de folkdemokratiska länderna startade USA/NATO/EU, en våg av krig och brott mot mänskligheten, brott mot FN-stadgar och internationell folkrätt; i Afghanistan, Irak, Somalia, Pakistan, Libyen…. Men det började med kriget mot Jugoslavien/Serbien, ett brott som öppnade för nya terrorkrig lite varstans i världen. Om vi inte protesterar mot detta och påföljande fruktansvärda brott mot mänskligheten som begåtts / begås av statsterrorismen i konglomeratet USA/NATO/EU förlorar övriga protester- och kampen för människovärde, jämlikhet och ett värdigt liv sin legitimitet.

Till skillnad mot kapitalismens ständiga strävan efter vinstmaximering, råvarutillgångar, avsättningsmarknader med brott mot mänskligheten och miljön och med kriget som medel, ligger det i hela världens folks och de arbetande människornas intresse att förhindra krig. I den tid då FN:s säkerhetsråd är kidnappat av imperialismens intressen kallat ”internationella samfundet” och deras lejda mördare i svensk radio kallas ”internationella soldater”.
I en tid då den ensidiga rapporteringen i massmedierna inte förmedlar att de islamitiska rebellerna som infiltrerat proteströrelsen i Syrien har stötts och finansierats av USA, Israel och Saudiarabien, tänkt att föranleda en militär invasion där, likt den i Libyen. När det syriska folket vill inte ha någon inblandning utifrån men deras röster inte kan göra sig hörda i den tid när nyhetsstationerna ägs av vapenindustrin och även kärnvapenindustrin som styr all nyhetsrapportering i det globala kapitalets intressen.

Till kamp mot USA:s kupp- och krigspolitik måste vi alla gå ut och försvara:
Freden; den minsta gemensamma nämnaren att samlas kring, liksom vi här i dag. Utan fred kan vi inte åstadkomma någonting. Med den kraft kriget utförs i dag mot värnlösa människor- med DU- (bomber), alltså utbränt uran (som har en halveringstid på 45 miljoner år), med Luftbensinbomber (som äter upp allt syre i luften inom en radie av 2 km) och fosforbomber, obemannade bombplan, s.k. drönare, hot om kärnvapen m.m. I sviterna av krigen med dessa avancerade vapen dör människor i cancer, spädbarn föds så oföreställbart missbildade att de inte liknar människor- mer fantasibilder av marsianer. Levnadsmöjligheter, hus, infrastruktur skolor, arbetsplatser och allt förstörs.
I flykten från detta, samt i rädsla, panik och ångest flyr människor för att överleva, leva, få ett liv i krigen som skapar flyktingströmmar.

Stöd kampen för fred världen over till folkrättens och mänsklighetens försvar! genom att protestera mot:

> USA/NATO/EU:s krigspolitik
> USA- imperialismens vapen- och kärnvapenhot mot suveräna länder-
ett brott mot icke-spridningsavtalet
> mot svenska regeringens och riksdagens stöd och deltagande i USA:s krig och
omstörtande verksamhet
> NATO ut ur Sverige, Sverige ut ur NATO!

Tal av Kjell Bygdén för RESOCAL (Nätverket för solidaritet med Latinamerika) på Sergels Torg den 11 september 2012

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.