Trojkan kränker kollektivavtalsrätten i Grekland

Greker protesterarILO:s föreningsfrihetskommitté, som består av representanter från arbetsgivarorganisationer, fackförbund och regeringar, menar i en färsk rapport, att ”trojkan” i Grekland (EU-kommissionen, ECB och IMF) har framtvingat stora inskränkningar av kollektivavtals okränkbarhet och den kollektiva förhandlingens frivillighet. Bland annat har lönerna inom offentlig sektor sänkts i strid mot kollektivavtal och stundom har förhandlingar varit förbjudna.

Detta strider mot principen om fria kollektiva förhandlingar, konstaterar kommittén, som också noterar att regeringen inte brytt sig om att komplettera sänkningarna med nöjaktiga insatser för att skydda arbetstagarnas levnadsnivå. Principen att den regel som är mest förmånlig för arbetare övertrumfar andra regler, har upphävts och lagar har antagits som främjar mindre förmånliga avtal på företagsnivå. Sådana avtal kan slutas av arbetstagarorganisationer vars självständighet och oberoende inte är garanterat, och binder alla på arbetsplatsen.

Kommittén konstaterar att detta allvarligt kan hämma förhandlingar på högre nivå, som branschnivå, och att decentralisering av förhandlingarna försvagar föreningsfriheten. Att förhandlingar sker med annat än fackföreningar bör enligt kommittén bara ske där inga fackföreningar finns. Annars urholkas fackens ställning som representativa företrädare för arbetarna. Kommittén rekommenderar regeringen att kontinuerligt överlägga med parterna på arbetsmarknaden, och se till att frivilliga kollektivavtal kan verkställas.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.