Medlingsinstitutet, Byggnads och IF-Metall

sapÅr 1997 tillsatte den dåvarande socialdemokratiska regeringen en utredning som gällde lönebildningen inom hela arbetsmarknaden. Utredningen granskade principerna för löneförhandlingar, reglerna för medling och lagstiftning kring stridsåtgärder.

År 2000 blev utredningen klar och dåvarande regering med stöd av vänsterpartiet och miljöpartiet kände sig mogna för beslut.

Man beslutade då att inrätta ett medlingsinstitut och gjorde därför nödvändiga förändringar och tillägg till medbestämmandelagen MBL.

Man skrev därför i MBL 49 §.

”Om det främjar en god lösning av tvisten, får Medlingsinstitutet på medlarnas begäran besluta att en part skall skjuta upp varslade stridsåtgärder under en sammanhängande tid av högst 14 dagar för varje stridsåtgärd eller utvidgning av en stridsåtgärd.”

Det som just nu händer i förhandlingarna mellan Byggnads och motparten Sveriges Byggindustrier är att Medlingsinstitutet utnyttjar den rätt man fick av det s.k. politiska vänsterblocket 2000.
I årets förhandlingar vägrade BI att infinna sig till förhandlingar, när så Byggnads varslade om strejk för att tvinga in BI till förhandlingsbordet svarade BI med att begära medling och därefter via Medlingsinstitutet begära två veckors uppskov. Varför har det blivit på detta vis utan att några förhandlingar hunnit bli ”körda i botten” och medling nödvändig.

Sanningen är den att Svenskt Näringsliv som är de svenska arbetsköparnas huvudorganisation förbjudit sina medlemsföretag att teckna några som helst avtal innan IF-Metall är klara med sitt avtal. Därefter menar Svenskt Näringsliv att märket är satt för kommande förbundsförhandlingar. Att Byggnads avtal löpte ut först är för Svenskt Näringsliv ett besvärande faktum, men inget som hindrar ursprunglig planering. Byggnads erkänner inte IF-Metalls rätt att sätta märke, utan menar att eventuella märken skall sättas av LO. Detta sker samtidigt som IF-Metall är i ett avgörande förhandlingsläge om ett nytt treårigt lönesänkningsavtal. När så Byggnads varslade om strejk blev detta något som irriterade IF-Metall lika mycket som Svenskt Näringsliv.

Så här säger IF-Metall i dagens Arbete den 6 mars:
”Förhandlingarna har störts av fackförbundet Byggnads varsel om konflikt. Ett varsel när man sitter i förhandlingar stör. Det finns risk att stämningsläget försämras, det skapas oro och osäkerhet. I det här fallet från Svenskt Näringsliv.”

För Svenskt Näringsliv som under inga omständigheter kan acceptera att något LO-förbund tecknar ett nytt avtal före IF-Metall kom därför den nya klasslagstiftningen som SAP, V och MP beslutat om år 2000 som en skänk från ovan. Man beordrade helt enkelt Medlingsinstitutet och dess generaldirektör Claes Stråth att utnyttja gällande lagstiftning och därmed stoppa Byggnads varsel samtidigt som IF-Metall fick en tidsfrist för att få fram ett avtal och därmed sätta märket för övriga förbund.

Att IF-Metall kommer fram till ett nytt avtal innan Byggnads strejkvarsel bryter ut den 2 april får vi nästan betrakta som självklart. Därmed tror sig Svenskt Näringsliv garanterat hela LO- kollektivet ett nytt treårigt lönesänkningsavtal.

Mer än att IF-Metall kommer att bli det första LO-förbundet med ett nytt avtal är svårt att veta. Däremot vet vi med säkerhet att den lagstiftning SAP, V och MP kom överens om år 2000 tog bort den fria förhandlingsrätten. Detta skedde alltså av det som ibland kallas den rödgröna oppositionen. Opposition mot vad ????

Lars Lundberg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.