Vänstern under attack i Ungern

Ungern befinner sig i en kris. Omkring 500 000 personer är officiellt registrerade som arbetslösa, drygt elva procent av arbetskraften. Nästan lika stor andel av landets ungdomar arbetar i andra EU-länder såsom Storbritannien, Österrike och Tyskland eftersom de inte kan hitta jobb i hemlandet. Ändå är ungdomsarbetslösheten i Ungern, det vill säga personer under 25 år, uppe i över 28 procent.

Den ungerska medborgarunionen Fidesz som leds av premiärministern Viktor Orban är väl medveten om dessa fakta. Samtidigt proklamerar man det ”Ungerska miraklet”. Verkligheten är i själva verket värre än någonsin för det arbetande folket. De verkliga vinnarna i denna kapitalistiska regering är de i den nya medelklassen som tjänar mer än 2 500 euro i månaden. Resterande personer befinner sig på genomsnittet eller under den genomsnittliga nettolönen på 434 euro i månaden vilket är absolut ingenting med tanke på att priserna i Budapest kan jämföras med de i Wien. De prokapitalistiska krafterna i Ungern vet mycket väl att endast Ungerns Kommunistiska Arbetarparti föreslår ett verkligt alternativ till massarbetslösheten, fattigdomen och den koloniala ockupationen av landet av multinationella företag.

De parlamentariska oppositionspartierna, däribland Socialistiskt Parti och det högerextremistiska Jobbik, föreslår inget verkligt alternativ. Deras målsättning är att byta ut en kapitalistisk regering mot en annan.

Allt fler vaknar upp och inser att man inte enbart kan skylla den rådande situationen i Ungern på kapitalistiska regeringar. Det är det kapitalistiska systemet i allmänhet som inte fungerar, än mindre för dem. De uppskattar också att Ungerns kommunister är på arbetarnas sida. Ungerns Kommunistiska Arbetarparti har ackumulerat ansenligt med moraliskt kapital i vårt samhälle. Därför har den ungerska regeringen inlett en ny och mycket allvarlig attack mot partiet. Den 19 november förra året antog parlamentet i Budapest en ny lag som förbjuder den offentliga användningen av namn som förknippas med ”auktoritära regimer av 20-talet.”

Lagen trädde i kraft den 1 januari i år. Enligt den ungerska konstitutionen och den nuvarande regeringens politik. Med ”auktoritära regimer” menar man den fascistiska diktaturen ledd av Ferenc Szalasi som rådde i landet från oktober 1944 till april 1945. Även samtliga regeringar som byggde socialism från 1948 till 1990. Dock inte Miklos Horthys diktatur som rådde från 1919 till 1944.

I enlighet med detta kan inget politiskt parti, företag, massmedieorgan, gata, torg eller offentlig plats inkludera namn ”på personer som hade en tongivande roll i grundandet, framåtskridandet eller bibehållandet av 1900-talets auktoritära, politiska regimer. Inte heller några ord, uttryck eller namn på organisationer som kan härledas till 1900-talets auktoritära politiska regimer.”

Detta innebär att 43 Lenin gator, 36 Karl Marx gator och 6 Röda stjärnans gator måste döpas om. Dessutom tillkommer 44 ”befrielsegator”, ursprungligen för att fira Ungerns frigörelse från Hitlers fascism samt 53 Endre Sagvari gator. Endre Sagvari gator som är uppkallade efter landets mest omtalade antifascistiska martyr, han mördades 1944 av den fascistiska polisen. Hans namn får inte nämnas.

I praktiken har det allmänna bruket av ord som kommunist, socialist och befrielse gjorts illegala. Organisationer som registrerades innan lagen trädde i kraft måste ändra sitt namn innan den 1:a januari 2014. Således blev Ungerns Kommunistiska Arbetarparti tvunget att hålla en extrainsatt partikongress den 11 maj för att ändra sitt namn. Partiet vill öppet fortsätta sin kamp mot kapitalismen istället för att tvingas till illegalitet. Ungerns Kommunistiska Arbetarpartis centralkommitté rekommenderar därför att kongressen modifierar partinamnet för att man i sin tur ska kunna registrera sig som Ungerns Arbetarparti. Fastän att vårt namn kommer ändras, kommer principerna kvarstå. Vi förblir ett marxist-leninistiskt, kommunistiskt parti som kämpar emot kapitalismen.

Av Gyula Thurmer
Översättning av Charlie Paulsson

• Gyula Thürmer är ordförande för det ungerska kommunistpartiet Workers Party.
• Individer och organisationer kan skicka solidaritetsmeddelanden till HCWP-kongressen till info@munkaspart.hu. Protestbrev ska skickas till ambassadören, ungerska ambassaden, 35 Eaton Place, London SW1X 8BY, eller mejlas till office.lon@mfa.gov.hu .

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.