Promenad för Lavalfrågan

På måndag den 3 juni kommer Byggnads och Elektrikerna gemensamt att anordna en promenad för att få ett slut på den svenska regeringens fördunkling av Lavalfrågan. Vid aktionen kommer drygt 100 yrkesverksamma byggnadsarbetare och elektriker att delta samt deras förbundsledningar.

Enligt ett pressmeddelande från Byggnads, kommer de under promenaden att bege sig till regeringskansliet Rosenbad med en räkning på 3 miljoner från medlemmarna i Byggnads och Elektrikerförbundet. Detta för att regeringen ska lyssna på FN-organet ILO och betala tillbaka det orättfärdiga skadestånd som arbetsdomstolen ålagt fackförbunden. Fackförbunden vill också att Fredrik Reinfeldt ska underteckna ett avtal som intygar att regeringen stödjer den svenska modellen och en eventuell ändring av Lavallagen.

De kommer att samlas på Hagagatan (Odenplan) klockan 15.00.

Fackförbundens krav är helt i enlighet med det uttalande SKP:s 36:e kongress antog:

SKP FÖRSVARAR RÄTTEN TILL FACKLIGA STRIDSÅTGÄRDER
Den uppmärksammade striden om kollektivavtal i Vaxholm 2004, det s.k. Lavalmålet där Byggnadsarbetareförbundet krävde kollektivavtal för ett lettiskt byggföretag, blev en konflikt som lämnade djupa spår i hela Europa. Byggföretaget det handlade om, Let-Laval, gick i konkurs och Svenskt Näringsliv tog med starkt bifall från Sveriges Byggindustrier över frågan och bekostade en rättegång i EU-domstolen. Domstolens utslag blev att Byggnads och Elektrikerna bröt mot de mänskliga rättigheterna då man genom konfliktåtgärder försökte tvinga fram ett kollektivavtal som skulle reglera de lettiska byggnadsarbetarnas arbetsvillkor. För detta dömdes Byggnads och Elektrikerförbundet till böter i mångmiljonklassen.

Nu har FN:s arbetsmarknadsorgan ILO (International Labour Organisation) granskat Laval-domen. ILO som har som uppgift att granska att fackliga fri- och rättigheter inte blir kränkta överlämnade Laval-ärendet till sin expertkommitté för granskning. Man har nu kommit med sitt yttrande. FN:s juridiska experter säger: Begränsning av fackliga stridsåtgärder som har till syfte att få till stånd kollektivavtal med utländska företag strider mot ILO:s konvention 87. ILO uppmanar därför den svenska regeringen att kompensera Byggnads och Elektrikerförbundet för de skadestånd och domstolskostnader som man tvingats att betala till det lettiska företaget, 3 miljoner kronor.

Vidare skriver ILO:s jurister: Vi är oroade av begränsningen av strejkrätten i Sverige som har blivit allt för långtgående. Man uttrycker också oro över den svenska Lex Laval-lagen.
Nu är det riksdagens uppgift att noga läsa igenom ILO-kritiken och därefter komma med förslag till förändringar för att den svenska arbetsmarknaden skall motsvara internationella mått på anständighet.

Den moderata riksdagskvinnan Katarina Brännström sitter i den parlamentariska kommitté som skall utreda ILO-kritiken, hon är helt glasklar i sin uppfattning. Hon låter helt enkelt meddela att hon inte bryr sig ett dugg om ILO-kritiken. Hon hänvisar till EU-domstolen och därmed punkt slut. Katarina Brännströms förhållningssätt gentemot FN:s juridiska expertis visa vilken respekt hon har för internationell rätt.

Sveriges Kommunistiska Partis 36:e kongress i Malmö 10-12 maj 2013 uppmanar riksdagens arbetsmarknadsutskott och dess ordförande Elisabeth Svantesson (M) samt dess vice ordförande Ylva Johansson (S) att genast förbereda en lagändring så att arbetsmarknadens parter på svensk arbetsmarknad garanteras att i Sverige är det svenska kollektivavtal som gäller.

SKP:s partikongress uppmanar också arbetsmarknadsutskottet att skyndsamt ta initiativ för att den svenska domen, utfärdad på uppdrag av EU-domstolen, av Arbetsdomstolen överlämnas till justitiekanslern (JK) för att upphävas samt att de böter Byggnads och Elektrikerförbundet dömts att betala genast återbetalas.”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.