Europas kommunister i enad front mot EU

Den 1 oktober bildades ”Initiativet” med uppgift att studera och behandla europeiska frågor och samordna Europas kommunistiska- och arbetarepartiers kamp mot EU.

Greklands Kommunistiska Parti (KKE) var det parti som tog ansats till Initiativet och som under våren/sommaren kontaktade ett flertal kommunistiska partier i Europa för att samla deltagare till det konstituerande möte som hölls i Bryssel den 30 september och 1 oktober 2013. Trettio partier företrädesvis från EU-länderna deltog och godkände Initiativets grunddeklaration. Ett flertal partier som inte kunde närvara uttryckte intresse av att få deltaga framöver.

Vid sitt inledningsanförande slog Giorgos Marinos, internationell sekreterare i KKE fast:

”Vi skulle vilja tacka de kamrater som på ett kreativt sätt bidragit genom att med sina förslag och anmärkningar stödja Initiativet. Tack vare detta kunde vi nå denna punkt och hålla vårt första konstituerande möte. Det är ett betydande steg i kampen mot EU.”

Han fortfor:

”Problemen förvärras, kapitalismens kris med överproduktion och överackumulation har lett till att miljontals arbetareklass-familjer har blivit arbetslösa och hamnat i fattigdom. Kapitalets exploatering intensifieras och ungdomens framtid undermineras. Initiativet uppfyller behovet att koncentrera krafterna och den planerade verksamheten mot EU, kapitalets union.”

Hitintills stöds Initiativet av drygt 30 kommunistiska- och arbetarepartier men mötet enades om att det finns fler partier runt om i Europa som bör ingå och som inom kort beräknas ansluta sig till den konstituerande deklarationen. En del europeiska kommunistiska partier som står nära det opportunistiska Europeiska Vänsterpartiet har valt att acceptera EUs grundläggande strategiska mål och därmed avsagt sig rollen som EU-motståndare. Initiativet står dock öppet för de kommunistiska partier som innehar observatörsstatus hos det Europeiska Vänsterpartiet men inte för de som är medlemmar i det.

Mötet enades bl.a. om att under den kommande tiden arbeta med följande:

Fördöma fängslandet av fyra kubaner i USA, till vilket EU gett sitt stöd. Förbereda en aktion mot anti-kommunism som i flera europeiska länder har lett till förbud mot kommunistiska partier eller hot om förbud, samt förbud mot kommunistiska symboler. Att arbeta mot de omstruktureringar som ska ske i EU vars syfte är att befästa kapitalets makt. Att anta ett gemensamt ställningstagande mot EUs nya försvars- och säkerhetspolitik som ska klubbas i april nästa år.

Strax innan mötet avslutades valde man ett sekretariat som ska samordna Initiativets verksamhet fram till nästa stora möte. Initiativets möten kommer som regel att hållas en gång per år. I sekretariatet ingår Sveriges Kommunistiska Parti (SKP), Greklands Kommunistiska Parti , Ungerns Arbetareparti, Irlands Arbetareparti, Italiens Kommunistiska Parti, Lettlands Socialistiska Parti, Slovakiens Kommunistiska Parti, Spanska Folkens Kommunistiska Parti och Turkiets Kommunistiska Parti. Mötet enades också om att anta en symbol för Initiativet, en arbetare som bryter sig loss från kapitalets kedjor.

Inom en snar framtid har Initiativet en hemsida.

Håkan Jönsson
Charlie Paulsson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.