Europeiskt Kommunistmöte 2013

Europas kommunistiska- och arbetarpartier sammanträdde i Bryssel den 30 september och riktade en militant uppmaning till arbetarklassen, det arbetande folket och ungdomen. De betonade att de kommer spela en central roll så att arbetarrörelsens kamp blir effektiv och får en masskaraktär.

Det här är en uppmaning för att ge ett bestämt militant svar på kapitalets fullskaliga, folkfientliga offensiv och till de regeringar som tjänar de stora affärsgruppernas intressen och profiter.

Genom folkets erfarenheter har det visat sig att EU är monopolens union, dess strategi är i det europeiska kapitalets tjänst. Arbetarklassfamiljerna konfronteras med de smärtsamma konsekvenserna av det borgerliga styret, socialdemokratiska partiers och regeringars folkfientliga politiska linje.

Arbetslöshet plågar miljontals arbetare, slår mot ungdomar och kvinnor i synnerhet. Flexibla anställningsformer, (kollektivavtal utökas konstant samtidigt som de) sociala tryggheter avskaffas och fattigdomen växer.

Kapitalismen kan inte lösa folkets problem, den har uttömt sina historiska gränser. Det är ett ruttet, exploaterande system som inte kan ändras. Folkets kamp kommer att vara effektiv om den syftar till att störta detta system. Det är arbetarnas skyldighet att resolut fördöma imperialistiska krig, repressiv politik, antikommunism och fascistiska organisationers illegala verksamhet.

Våra partier intensifierar sin kamp mot socialdemokratin och opportunismen och ägnar sina krafter till att stärka folkets kamp, utveckling av arbetarklassens solidaritet, framhärdar i att organisera arbetarklassen och bilda sociala folkallianser så att kampen för avskaffandet av den kapitalistiska exploateringen blir mer effektiv. Så att arbetarna kan njuta av den rikedom som de producerar.

Solidnet
Översättning av Charlie Paulsson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.