Skrota Lex Laval

Europarådets kommitté för sociala rättigheter underkänner EU-domstolens Lavaldom och Lex Laval för att de fackliga rättigheterna begränsas när det gäller rätten till stridsåtgärder eller att förhandla om vad de vill.

De fackliga rättigheterna, till exempel strejkrätten, får inte begränsas med hänsyn till ekonomiska intressen. Dessutom säger kommittén att det måste vara möjligt att kräva likabehandling av utländska arbetare.

Med andra ord samma sak som kommunisterna och de flesta fackliga organisationerna krävt, svenska avtal på den svenska arbetsmarknaden. Uttalandet kommer också att få betydelse på hela EU:s arbetsmarknad eftersom Europadomstolens felaktiga utslag i Lavalmålet och liknande domar har påverkat hela arbetsmarknaden inom EU med en förödande lönedumpning i kapitalets intresse. En lönedumpning som försvarats av EU-byråkratins och kapitalets utstationeringsdirektiv och i Sverige anpassats med den så kallade Lex Laval som bygger på EU domstolens Lavaldom.

I samband med Lex Laval beslutades också att Arbetsmiljöverket skulle verka som ett förbindelsekontor mellan svensk fackföreningsrörelse och de utstationerande företagen, och fackföreningarna skulle till Arbetsmiljöverket skicka in minimiavtal som de utstationerade arbetarna skulle ha rätt till. Men bara två fackförbund, IF-Metall och Kommunal, lämnade in minimiavtal utformade efter ett LO-direktiv. Resterande fackförbund vidhöll de vanliga avtalens giltighet för alla arbetande i Sverige.

Europarådets kommitté för sociala rättigheter har till uppgift att värna om de mänskliga rättigheterna (som i sina huvuddrag följer FN-stadgan om mänskliga rättigheter) enligt Europarådets sociala stadga. Kommitténs yttrande är dock inte rättsligt bindande. Det är Europarådets ministerkommitté som slutligen kan vidta åtgärder mot den medlemsstat som den anser bryter mot Europarådets konventioner och domar i Europadomstolen för mänskliga rättigheter, vilken inte skall förväxlas med EU-domstolen. EU-domstolen är ett organ för försvar och främjandet av kapitalet och storföretagens intressen.

Europarådets konvention om mänskliga rättigheter är lag i Sverige. Och det är inte bara Europarådets kommitté för sociala rättigheter som kritiserar kränkningarna, även FN-organet ILO har kommit med kraftig kritik mot Lex Laval för att lagen strider mot deras konventioner om grundläggande fackliga rättigheter.

Europarådets kommitté för sociala rättigheter antog sitt uttalande i somras, men har sedan dess hemlighållits.

Trots detta så fortsätter kampen mot de mänskliga rättigheterna i Sverige.

Arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson vill inte riva upp Lex Laval efter yttrandet från Europarådets kommitté för sociala rättigheter.

– Regeringen anser att Lex Laval är förenlig med den europeiska sociala stadgan. Nu följer Europarådets ministerkommittés behandling som avslutar ärendet. Ministerkommittén ska anta en resolution, det vill säga uttala huruvida kritik ska riktas mot Sverige. Jag vet inte exakt när det blir men jag tror att det blir tidigast vid årsskiftet, säger hon.

Elisabeth Svantesson hänvisar också till den av regeringen tillsatta parlamentariska utredning som ska se över Lex Laval.  Den ska komma med ett förslag hösten 2014.

Riksdagens oppositionspartier ställer sig nu undrande till hur regeringen skall agera och vill undersöka möjligheterna att riva upp Lex Laval.

Byggnadsarbetarförbundet lämnade den 20 november 2013 ett pressmeddelande med följande innehåll:

Nu är det dags att skrota Lavallagen

Idag har Europarådet kommit med ett yttrande som säger att Byggnads har haft rätt hela tiden när det gäller Lavallfrågan. Europarådet riktar också starkt kritik till den svenska regeringen för lavallagstiftningen.

– Det här är en seger för alla arbetare, både svenska och utländska, som arbetar i Sverige. Nu är frågan löst, alla som arbetar här ska ha samma villkor. Det är glädjande att Europarådet går på samma linje som vi i Byggnads alltid hävdar och slåss för. Våra svenska kollektivavtal ska vara alla människors möjlighet, säger Byggnads ordförande Johan Lindholm.

Europarådet menar att Lavallagen kraftigt inskränker de fackliga rättigheterna och säger att fackföreningar måste få strejka för att driva igenom likvärdiga rättigheter för utländska och svenska arbetare som arbetar i Sverige. Exakt det som Byggnads gjorde och blev dömda för.

Yttrandet från Europarådet dömer också ut EU-domstolens synsätt om att EU:s regler om personers fria rörlighet skall vara överordnade fackliga åtgärder för utländska arbetare i Sverige. Precis som Byggnads har menat hela tiden och fortfarande driver.

Tidigare i år har även FN-organet ILO konstaterat att EU-domstolens dom var fel.

– Det är på tiden att den moderatledda regeringen nu skrotar Lex Laval. Både FN-organet ILO och nu Europarådets kommitté dömer ut regeringens politik på detta område. Nu finns det ingen anledning att vänta längre. Så länge löntagare ställs mot löntagare i en nedåtgående spiral med lägre löner och sämre villkor växer oro och rädsla på arbetsmarknaden. Då gror också mörka krafter som ingen tjänar på, säger Johan Lindholm.

– Att både FN och Europarådet tydligt visar att de fackliga rättigheterna måste vara starkare än den fria marknaden är en viktig markering. Den fria rörligheten får inte innebära att människor utnyttjas och blir som vilken vara som helst. Därför är Europarådets yttrande en viktig signal till våra politiker, avslutar Johan Lindholm.

Jan Jönsson

En tanke på “Skrota Lex Laval

  1. ja tycker det här låter förträffligt bra låt arbetarna och facken få bestämma tillåt att kolektivavtal införs igen arbetarna måste även känna sig trygga och inga låga löner och så skall även facken avpoliteseras och lyssna mer på sina arbetare en vad dom gör idag och stå på arbetarens-arbetarnas sida och inte tvärt om och lika löner mellan könen det är facken tillsammans med arbetarna som bestämmer inte regeringen eller riksdagen dom ska inte blanda sig i det civila .

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.