Om protesterna i Kiev och alla som talar å folkets vägnar

Vi iakttar ett nytt försök att åstadkomma en orange ”revolution” iscensatt av EU:s och USA:s propagandamakare, att åter försöka splittra landet för sina egna syften och åstadkomma ett nytt ”Erweitertes Lebensraum”, tyskt eller franskt eller i samverkan med andra nationer, EU/NATO /USA är av underordnad betydelse. I slutändan är det den samlade monopolkapitalismen och imperialismen som nu flockas kring Ukraina, likt en skock hyenor kring sitt byte.

Protesterna på Majdantorget i Kiev åskådliggör Ukrainas kapitalistiska kris som även den är systematisk. Folket har ledsnat på sin situation av arbetslöshet, nedlagda företag, produktionsfall, kraftiga lönesänkningar, stängda sjukhus och skolor, ett avstannat maskineri, industrin som avtagit liksom exporten och de många företag som nu endast går med 50% av sin kapacitet. Detta utnyttjas av två oligarkgrupper på varsin sida; oppositionens  och regeringssidans. Oligarkerna på oppositionens sida får hjälp av den fascistiska organisationen som lystrar till namnet ”Svoboda”- Frihet! För att uppnå sin frihet vandaliserar och vanhelgar de minnesmärken, försöker skrämma och hota landets folkvalda och högsta politiska företrädare med bestraffning.

Politiker och journalister från Sverige, Polen och Litauen liksom många ledande EU-politiker har under två veckors tid skrikit sig hesa, så också deras ambassadörer och näringslivsföreträdare genom att skapa massoro, blanda sig i Ukrainas inre angelägenheter, underblåsa konflikten och uttala sitt godkännande för att störta regeringen. De har således underblåst en statskupp. Oligarkerna på oppositionssidan talar detsamma språket och låt oss för enkelhetens skull konstatera att de vill komma åt det högsta ämbetet med tal om ”europeiska värderingar”.

Men folkets röst och vilja har inte fått komma till tals.

SKP stöder Ukrainas Kommunistiska Partis ståndpunkt som för att låta folket få uttrycka sin vilja har samlat ihop 4 miljoner namnunderskrifter (nästan 10% av befolkningen) som underlag för att folket ska få bestämma sin egen framtid via en folkomröstning. Ukrainas öde måste bestämmas av dess befolkning, inte av de som helt skamlöst tar sig rätten att tala å dess vägnar för sin egen ekonomiska vinning. Likaså fördömer Ukrainas KP oligarkerna som finns i båda lägren. Deras drömmar om större rikedom och makt via det högsta politiska ämbetet är alltför attraktiva varför de inte skyr några som helst medel för att komma i åtnjutande av det, inte ens med blodspillan och ett inbördeskrig.

Uppsatta EU-ledare har uppmanat till respekt av de mänskliga rättigheterna: Verka då i enlighet med Ukrainas Kommunistiska Parti om att: Alla fundamentala beslut måste tas efter att Ukrainas folk har rådfrågats.

Sveriges Kommunistiska Parti (SKP)
Internationella sektionen
Stockholm den 10 december 2013

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.