Krig eller fred?

När FN bildades var det meningen att världens regeringar tillsammans skulle bestämma skeendet och färdriktningen för organisationen, i praktiken en världsregering.

Nu är FN helt underställd USA:s direktiv. Får inte USA som de vill, bojkottar de FN, inställer sina ålagda betalningar till organisationen, och hotar andra länder med repressalier.

Frankrike fick betala dyrt för att de inte stödde USA:s Irakkrig. Kom ihåg USA-presidentens uttalande, ”den som inte är med oss, är emot oss”.

USA har sedan begynnelsen pekat ut kommunismen som sin värsta fiende, men i och med

att de lyckades splittra det socialistiska blocket och krossa Sovjetfederationen, har de hittat en ny värsta fiende, den muslimska världen.

USA måste nämligen alltid ha en värsta fiende för att kunna motivera för sitt folk och omvärlden sin ständiga krigföring, vilket pågått kontinuerligt sedan USA:s bildande. Du måste ha räknemaskin för att kunna räkna USA:s alla krig.

USA:s halva tusen jättelika militärbaser runt hela jordklotet, allt närmare de ryska och kinesiska gränserna, kan väl ingen tänkande människa beteckna som anläggningar för att försvara USA:s egna gränser. Ambitionen och slutmålet är naturligtvis att fullständigt behärska hela jordklotet, vilket de redan nu är väldigt nära att göra.

Socialistblockets militärallians Varszawapakten avvecklades eftersom den inte skulle behövas sedan löften om att också Atlantpakten-NATO- skulle avvecklas. Men istället för att avveckla började NATO utvidga och flytta fram sina positioner allt närmare Sovjetiska gränsen.

Dagens händelser och konflikttillståndet i Ukraina iscensattes av EU med USA som dirigent, allt för att öka spänningstillståndet, framför allt i Europa men också i världen. Ett lämpligt tillfälle för USA genom NATO att ytterligare flytta fram sina positioner direkt ända till ryska gränsen.

I detta nu arbetas det febrilt för att öka spänningen till kokpunkten allt för att motivera sitt militära intåg till Ukraina och de ryska gränstrakterna. Det ytterligare ökade spänningstillståndet skyller man naturligtvis på ryssarna.

Att märka är att i detta nu har USA roffat åt sig ledartröjan från EU och Kievregeringen med sina fascister. USA hotar och genomför repressalier mot östra Ukraina och Ryssland, och skrämmer upp befolkningarna och trissar upp spänningstillståndet i övriga östländer, genom stationeringen av stridsflyg i sina länder som gränsar mot Ryssland. Även Sverige kan komma att dras in i ett storkrig genom planer på anläggande av en stor amerikansk flottbas på östra Gotland. Man förbereder ett tredje världskrig, det slutgiltiga kriget.

Nästa steg blir väl som vanligt, när USA manipulerat till sig ett nytt land till sin intressesfär, anläggande av jättelika militärbaser så nära ryska gränsen som man bara vågar. Det har hänt i Tjeckien, med motiveringen att USA:s territorium måste försvaras. Vilket hyckleri!

Kan man bli förvånad över att ryssarna reagerar?

Västvärldens USA dominerade militärallians NATO med FN:s s.k. fredsbevarande styrkor, också de USA dominerade, som täckmantel, kan redan nu betecknas som en världsarmè.

Ett europeiskt- amerikanskt, s.k. frihandels område TTIP, håller på att bildas vilket medför, om den antas, att enskilda länder ställs under förmyndarskap, d.v.s. de har ingen talan. Det blir multinationella företag som kommer att bestämma efter eget godtycke, och kan stämma nationer för brott mot groteska påtvingade avtal. De multinationella företagen tänker inte ta några risker att förväntade vinster på sina investeringar kan minska, tex. genom nationers skärpning av miljölagar, avveckling av miljöfarlig verksamhet. Tyska staten har redan fått en stämning på halsen på miljarder euro, för beslutet att avveckla kärnkraften.

Folken kommer att invaggas i tron att TTIP bara gäller en fördelaktig ren ekonomisk sammanslutning, men den ska utvecklas till en politisk union med en enda bank och en valuta, och som sagt helt i händerna på de multinationella jättekonglomeraten.

Enskilda länder som vågar sätta sig på tvären och inte följer direktiven kommer att straffas hårt med påtvingad marsch mot stenåldern som hot. Underkastelse blir enda möjligheten.

Bäva månde de europeiska och amerikanska folken.

Medborgarna kontrolleras fullständigt redan nu, i smyg – Snowdens avslöjanden – genom telefoner, datorer, kreditkort varor och tjänster o.s.v. Makten kan spåra oss var i världen vi än befinner oss. Accepterar vi inte den nya tekniken och tjänsterna och godtar övervakningen, kallas vi bakåtsträvare och straffas med höga avgifter, för att tvinga oss in i ledet.

Vårt blivande penninglösa samhälle medför att det blir ännu mycket lättare för manipulatörerna att försätta oss i skuldsituationer, en modern form av ”baggböleri”, d.v.s. ”den som är satt i skuld är inte fri”, som förre statsministern Göran Persson uttryckte det.

Vi lever gott en tid men lockas in i skuldfällan och då slår grinden igen och vi blir totalt maktlösa. Vi kanske börjar på allvar fundera på ett annat ekonomiskt system, men tyvärr hinner alternativen till rådande systemet förstöras. Redan nu verkar det utsiktslöst att bevara välfärden, inte ens socialdemokratin är intresserad utan går hela tiden med på privatiseringar och utförsäljningar av våra gemensamma tillgångar. Märk väl att det inte är småföretagare som tar över utan multinationella jätteföretag i huvudsak.

När vi är helt i händerna på jätteföretagen, och helt beroende av dem, avvecklas välfärden helt och vi blir en hjälplös underklass utan hopp, ett trasproletariat. Vi kan inget göra för de som styr och ställer är utom räckhåll för oss.

Vår världs framtid avgörs i hemlighet, helt utan insyn för oss bl.a. med den mäktiga Bilderbergergruppen inblandad. De arbetar bakom hårdbevakade, stängda dörrar och fattar odemokratiska beslut. I kulisserna verkar presidenter och stats- och premiärministrar utan sina medborgares vetskap.

Innehållet i George Orwells bok ”1984”, skrivet för snart 70 år sedan, där krig beskrivs som försvar, försämringar av servicen som förbättringar och storföretag utan insyn som kundfokuserade lösningar, speglar i stort den nu rådande verkligheten.

John Eslund, Ullatti

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.