”Stoppa EU, EU är på väg att skapa en outtömlig källa av billig arbetskraft”

Det säger muraren Brian Olsen Himmerland, som ställer upp i som kandidat till EU-parlamentet för Folkerörelsen mot EU, lista N, i ett samtal med Kommunist (Kommunistiskt Parti i Danmarks tidning).

– EU har cyniskt utnyttjat kapitalismens kris till ett totalt angrep på alla arbetarklassens tillkämpade rättigheter. Med direktiv, ekonomiska åtstramningar och nedskärningar undermineras både arbetsförhållanden och sociala förhållanden, och den desperata arbetarklassen tvingas runt i hela Europa för att på detta sätt underminera de enskilda ländernas löne- och arbetsförhållanden.

 Arbetslöshet har alltid använts för att pressa ner lön- och arbetsvillkor.

– Den sociala dumpningen är en samlad politisk strategi. EU och medlemsländerna har länge direkt stött utflytning av nationella arbetsplatser, speciellt till Östeuropa. Danmark har nu mist cirka 160 000 arbetsplatser. 35 000 offentliga arbetsplatser har försvunnit. Därtill kommer det bevisade utnyttjandet av billig utländsk arbetskraft med den ”fria” rörligheten för arbete.

Inom trädgårdsäring och lantbruk har man på två år sparkat 8 719 danskar. Inom hotell och restaurang har man avskedat 7 357 danskar. Inom bryggerinäringen har man sparkat 38 208. Renhållningen har sparkat 12 534, på transportområdet har man avskedat 23 277.  För alla branscher gäller att de är ersatta av billigare utländsk arbetskraft. Inom transport och byggnads är talen långt större än de ovan beskrivna, men det är skillnad gentemot de officielle talen. Bland annat är det många åkare som har registrerat deras bilar i andra europeiske länder. Bemannigsföretagen är ett kapitel för sig.

Social dumpning beror väl inte bara på utländska arbetare?

 – Nej det är en samlad politik. Aktivering, lönebidrag, jobbträning även inom sitt eget fack, utnyttjas i stor stil av arbetsköparna som gratis arbetskraft. Arbetslösa tvingas till att arbeta för sin dagpeng, med följden att de utnyttjas för lönedumpning. Dessvärre med fackföreningsrörelsens välsignelse. Socialbidragsemottagare har det ännu värre ställ. Här kan kommunen frånta den arbetslöse rätten till hjälp om han protesterar mot att arbeta utan lön.

Reellt tvingas den arbetslöse till att arbeta grattis eller i vart fall under minilönen, och att arbeta utan fackliga och sociala rättigheter, en sådan basal rätt som att förhandla om lönnen för sitt arbete förlorar han. Både inom det offentliga, men mer och mer inom det privata, missbrukas arbetslösheten, och laggivningen understöder missbruket.

Har de andra EU medlemsländerna samma problem?

– I Tyskland infördes en omfattande reform som kallas Hartz-planen, den infördes av den socialdemokratisk ledda regeringen och med stöd från den tyska fackföreningsrörelsen . Reformerna har minskat arbetslöshetsersättning och daghjälp, den ledde till en avreglering av arbetsmarknaden där två miljoner tyskar nu lever på mindre än fem euro per dag . Detta motsvarar 37,50 kronor . Var femte arbetstagare arbetar för mindre än 8,5 euro, strax över 63 kronor per timme. När arbetslösheten minskade, skapade det en låglönearbetsmarknad där många arbetar för mindre än 3000 kronor i månaden i så kallade minijobb, så även med två jobb kan man inte föda sin familj. 10 miljoner tyskar som arbetar under atypiska villkor, såsom som kontraktsanställda deltidsarbetande. Att det är allvarligt, är det ingen tvekan om. Både i Tyskland och Storbritannien, lönerna är så låga att även med två jobb kan man inte betala sina räkningar. I Irland är det nu fattigdom på mat, det som tidigare beskrivits som svälthunger. 10 irländare lämnar Irland varje timme, på grund av brist på mat och arbete. I Sydeuropa svälter befolkningen på vissa ställen, som i Irland .

– Den fackliga rörelsen har förlorat sitt inflytande. I Tyskland till exempel sjönk organisationsgraden drastiskt under några få år. I Grekland sa man upp det sista avtalet inom den offentliga sektorn i november 2013. Samtidigt, från den 1 januari i år, fram till 2015 avskaffades ytterligare 15 000 statliga jobb . I Spanien beräknar fackförbunden att 1,8 miljoner arbetare riskerar att förlora sin förhandlingsrätt. Samtidigt, den spanska regeringen dikterat en frysning av lönerna i den offentliga sektorn för fjärde året i rad.

EU bygger på de fyra grundläggande bland annat rättigheterna för kapitalet, kan du ändra det inom ramen för EU?

– Nej. Därför skall EU stoppas och bekämpas här hemma och av Europas arbetarklass i gemenskap. Europeiska unionen, Europeiska centralbanken och Internationella valutafonden har tydligt visat hur mycket makt EU har tillskansat även över våra sociala och arbetsvillkor. Det är en rak linje från EU:s finanspolitiska pakt till tvångsnedbrytningen av lärarnas arbetsvillkor. Och nedbrytningen av förtidspension, bidragssystemet, av systemen för vuxenutbildning, subventionerade anställnings system, sjukpenning och kontant stödsystem. Med åtstramning nedskärningar och lagstiftning har de undergrävt de fackliga organisationerna möjlighet att kämpa för anständiga löner och sociala rättigheter.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.