Varenda patriotisk ansträngning är nödvändig för att besegra terrorismen

Iraks Kommunistiska Parti:

Nineve och flera andra irakiska provinser och städer genomgår väldigt svåra och krisartade tider då mordlystna terrorister har lyckats med att ta kontroll över viktiga och strategiska platser och fortsätter att avancera mot andra säkra städer. Hundratals familjer har lämnat sina hem och sökt skydd på andra säkrare platser i skenet av förvärrade villkor och en kritisk humanitär situation.

Detta är stunder under vilka hemlandet utsätts för allvarliga faror som hotar dess enighet, samhällsstruktur och hela den politiska processen. Detta kräver att alla inklusive de politiska partierna, folkmassorna, de väpnade styrkorna och Peshmerga förenar sig i sina led, bemöter utmaningarna, reser sig från obetydliga meningsskiljaktigheter och vidtar viktiga åtgärder för att stödja militär, säkerhet och underrättelsetjänst. Detta för att de i sin tur ska kunna utföra sin nationella plikt och besegra terrorismens krafter, frigöra våra städer från oanständighet och brott och kullkasta de externa kvarterens planer som hyser ondskefulla planer för vårt älskade Irak.

Det är nu som hemlandet hotas i allra största grad. Det måste ges politiska, materiella, logistiska och militära förutsättningar för att stoppa denna utveckling. Terrorism riktar sig mot alla oavsett religion, benämning eller nationalitet och den vill avsluta den politiska processen i vårt land och återvända till tyranniets och obskurantismens dagar. Terrorism är allas fiende. Vårt folk av olika nationaliteter, religioner och sekter samt ideologiska och politiska anknytningar borde vara medvetna om farornas verklighet och påverkas inte av vad Da’ish (Islamiska staten i Irak och Levanten) och av de regionala och internationella krafter som stödjer den väpnade salafistiska gruppens planer vilka syftar till att destabilisera den nationella enigheten, blossa upp sekteristiska stridigheter och begränsa nationalistiska och chauvinistiska tendenser.

Iraks Kommunistiska Parti fördömer terrorism i alla dess former och manifesteringar och förnyar sitt fulla stöd och obegränsade uppbackande för militären och säkerhetsstyrkorna. Vi uppmanar också de politiska blocken och dess partier oavsett om de har makt eller inte att omedelbart kalla till möte för att föra en viktig, nationell dialog. Denna ska fokusera på sätt att effektivt konfrontera ondskans krafter, aggressioner, brott, besegrandet av terroristerna och tillgodoseendet av politiskt, materiellt och moraliskt stöd för de väpnade styrkorna i den pågående striden. Dessutom krävs en sund administration av den övergripande säkerhetspolitiken.  Hänsyn måste också tas till medborgarna och dess säkerhet och bespara de konsekvenserna av de militära striderna samt förse hundratals fördrivna familjer med humanitärt stöd .

Låt os alla stå enade mot terrorismen och dess barbariska krafter och låt oss arbeta för att besegra den snabbt

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.