Bygg ett bättre Malmö!

Följande flygbladstext sprids i bostadsområden i Malmö samt vid SKP:s valstuga på Gustav Adolfs torg:

Den gamla arbetarstaden Malmö är svår att känna igen. Sedan 90-talet har staden förlorat stora delar av sin industri. Kapitalets avindustrialisering av Sverige har slagit hårt mot vårt Malmö. Arbetslösheten och sysselsättningsgraden sätter oss bland de sista av de svenska kommunerna, en plats som vi delar med fyra andra skånska kommuner. Den öppna arbetslösheten ligger kring 15 %, vilket konkret innebär nära 30 000 människor. Idag sysslolösa händer som skulle behövas för att göra Malmö till en bättre stad.

Skillnaden i medianinkomst mellan Malmö och riket har ökat betydligt sedan 1991 och även om den ökat med i snitt 0,7 % per år i Malmö, jämfört med rikets 1,7 %, så har den de facto minskat för låginkomsttagarna. Inkomstklyftorna har ökat i hela Sverige men mer i Malmö än i övriga riket. Det avspeglas även i den relativa fattigdomen, som är betydligt högre i Malmö än i övriga Sverige. Barnfattigdomen i Sverige har minskat från 15 % till 13 %, men i Malmö har den istället ökat från 25 % till 33 %, vilket ger Malmö “guldmedaljen” i barnfattigdom bland Sveriges kommuner.
Även bostadsbristen och trångboddheten är stora problem. Det skulle behöva byggas 10 000 nya bostäder för att åtgärda den värsta bristen.

Den nuvarande oppositionen har inga förslag som på något sätt skulle kunna förbättra situationen i Malmö, och det är en stor skam att ett rasistiskt parti tillåtits, på grund av den förda politiken, få fäste i den gamla arbetarstaden Malmö, socialismens vagga i Sverige.

De styrande slår sig för bröstet och utropar Malmö till en kunskaps- och kulturstad. Vänsterpartiet påstår att de gör skillnad och då skall det underförstås till det bättre. Deras mantra är att tjänstesektorn och nöjessektorn skall växa. Människan har aldrig kunnat försörja sig genom att tvätta varandras skjortor eller genom nöjen.

Det behövs en ny politik i Malmö, en politik som fördelar rikedomarna på ett annat sätt, nu är det de rika som skor sig. Vi behöver en politik som tar från de rika och ger till de fattiga.

Det finns ett politiskt alternativ.
Rösta på Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) som verkar för följande:

– All sjukvård skall drivas i offentlig regi, inga fler privatiseringsexperiment.
– Bygg minst 2 500 hyresrätter per år i blandade områden.
– Överför kollektivtrafiken i kommunal och regional regi.

Så byggs ett bättre Malmö!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.