Romernas situation i Sverige

I början av femtiotalet gjorde socialläkaren tillika kommunisten John Takman sina första besök bland husvagnsromer i Stockholm och rapporterade om tbc, våta madrasser, fattigdom och utstötthet. Situationen var fruktansvärd. Människor låg bokstavligen och dog påfuktiga madrasser i sina tält, rapporterade John Takman.

John Takman sade enligt journalisten Stefan Lindgrens hemsida 8 dagar:
”Jag gick upp till Hjalmar Mehr (en socialdemokratisk politiker, red anmärk.) och sa: ’Du har 14 dar på dig att skaffa bostäder åt de här människorna. Annars gör jag skandal’.”

Stefan Lindgren, fortsätter:
”Många historier om John och romerna är obetalbara. Som när han skulle bevisa att romer visst kunde lära sig läsa och skriva, och låste in sig med ett gäng i ett hus i Bergslagen för en crashkurs i svenska och välskrivning. Johns resultat drog kvällstidningsrubriker. Han befriade många svenskar från sina fördomar.”

I dag, när det är på modet att sparka på dom som ligger, vill vissa politiska krafter tillbaka till slutet av 1800-talet med lösdriveri-lagen (”stryker kring landet”).

”Stoppa det organiserade tiggeriet” krävde Sverigedemokraterna i Stockholms tunnelbana inför EU-valet. Budskapet återkom därefter i höstens riksdagsval. ”Vi kan inte lösa Europas fattigdom”, skrev Carina Nilsson (S), kommunalråd med ansvar för vård och omsorg i Malmö, den 14 november.

Men faktum kvarstår, människor i EU-länderna lider av fattigdom, diskriminering och utanförskap, i synnerhet romer. Och Sverige förklarade sig vilja bidra till lösningar genom sin medlemsansökan till Europeiska Unionen. Därmed har också Sverige ett ansvar för de brott mot de mänskliga rättigheterna som de övriga medlemmarna utövar mot sina folk och också skyldighet att bidra till problemets lösning. FN-stadgan ger tydliga direktiv i kapitel 9 paragraf 55 c. ”Allmän aktning för och respekterande av mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla utan åtskillnad med avseende på ras, kön, språk eller religion.”

Och i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna artikel 25 heter det:
”Var och en har rätt till en levnadsstandard tillräcklig för den egna och familjens hälsa och välbefinnande, inklusive mat, kläder, bostad, hälsovård och nödvändiga sociala tjänster samt rätt till trygghet i händelse av arbetslöshet, sjukdom, invaliditet, makas eller makes död, ålderdom eller annan förlust av försörjning under omständigheter utanför hans eller hennes kontroll.”

Därför finns det inte utrymme för bortförklaringar från de styrande eliterna, det finns medel, men de är fel fördelade. Sätt igång att omfördela och tvinga de andra länderna i EU att respektera mänskliga rättigheter och FN-stadgan!

Fredrik Jönsson

En tanke på “Romernas situation i Sverige

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.