Till Socialistiska Oktoberrevolutionens 97:e årsdag

”Det viktiga är att isen är bruten; vägen är öppen och tillvägagångssättet står klart” V.I. Lenin
Den stora Socialistiska Oktoberrevolutionen i Ryssland 1917 är en historisk milstolpe i arbetarklassens kamp för att bryta kapitalisternas makt, att bygga socialism och att avskaffa människans utsugning av människan.

Bolsjevikernas revolution var resultatet av en explosiv skärpning av de sociala motsättningarna i det tsaristiska Ryssland under första världskriget, som gjorde landet till en svag länk i det globala imperialistiska systemet.

Att revolutionen förverkligades bekräftar att bara ett kommunistiskt parti med revolutionär strategi, lett av marxismen-leninismen, byggt på arbetsplatserna och med närhet till folket, kan säkra arbetarklassens ledande roll i dess allians med förtryckta folkliga skikt för ”det revolutionära språnget”.

Oktoberrevolutionen inledde en ny historisk era, eran av övergången från kapitalism till socialism. Det skedde genom att arbetarklassen i allians med fattiga folkliga skikt erövrade den politiska makten genom socialisering av produktionsmedlen, central planering och de arbetandes sociala kontroll, i syfte att upprätta det nya socialistisk-kommunistiska samhället, vars kriterium är tillfredsställelsen av folkets behov.

Socialismen har gett ett stort bidrag till folkens kamp och det kan inte raseras genom lömska attacker från opponenterna, de borgerliga och opportunistiska apologeternas.

Sovjetunionen spelade en avgörande roll i folkens antifascistiska seger i an¬dra världskriget, med 20 miljoner döda och oräkneliga materiella förluster.

Arbetslöshetens problem var löst i de socialistiska länderna och rätten till arbetet garanterad. Arbetstiden blev sänkt och rätten till social säkerhet fastställd. Modern hälsovård och sann utbildning erbjöds utan kostnad och utgjorde folkets reella rättigheter. Det fanns äkta omsorg om barnen, ungdomarna, unga par, de äldre och de sjuka.

Rätten till bostad, idrott, kultur och rekreation var säkerställd. Det var motvikten till imperialismens aggressivitet, det var en faktor för fredens försvar.

Sovjetmaktens landvinningar gav impulser till folkens kamp över hela världen.
Det kontrarevolutionära omstörtandet av socialismen ändrar inget av vår eras karaktär.
Kommunisterna lär sig av felen, misstagen, kränkningarna av den socialistiska uppbyggnadens lagar som ledde till socialismens störtande och restaureringen av kapitalismen med smärtsamma konsekvenser för människorna i de tidigare socialistiska länderna och för alla människor.

Social utveckling går framåt med klasskampen som drivkraft.

Kapitalism, systemet som beror på människans utsugning av människan, har nått sina historiska gränser. Den leder till kriser, fattigdom och imperialistiska krig.

Socialism är nödvändig och tidsenlig.
Makten finns i arbetarklassens händer.
Välfärden finns i händerna på de som producerar den.
En ny social organisation med tillfredsställelsen av folkens behov som kriterium.
Länge leve den Stora Socialistiska Oktoberrevolutionen.

UTTALANDE FRÅN EUROPEISKA KOMMUNISTISKA OCH ARBETARPARTIERS INITIATIV

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.