”Den kapitalistiska ekonomin har urholkat pensionerna”

Pensionärernas riksorganisation (PRO) driver frågan om att det behövs en utvärdering av pensionssystemet för att få underlag till nödvändiga förändringar för att stärka pensionssystemet och förbättra pensionerna.
– Det är helt galet att en blygsam höjning av inkomstpensionerna i den nya budgeten samtidigt innebär en sänkning av de lägsta pensionerna, garantipensionen, säger Barbara Brädefors, partistyrelseledamot i SKP tillika PRO-medlem.

Taxeringsåret 2012 var genomsnittsinkomsten för PRO:s medlemmar 13 800 kronor per månad att jämföra med samtliga pensionärer, som hade en genomsnittsinkomst på 15 700 kronor per månad.

– Men det finns naturligtvis stora skillnader både bland PRO:s medlemmar och bland övriga pensionärer, till exempel mellan kvinnor och män. PRO:s kongress har beslutat att en prioriterad fråga för PRO är att arbeta för att stärka pensionärers ekonomi, inte minst gäller det dom med de lägsta pensionerna som ofta är kvinnor. Därför släpper vi en rapport om äldrefattigdom och kvinnors pensioner i oktober, säger Anders Thoré, sakkunnig i pensionsfrågor på PRO.

Han framhåller att det behövs förändringar av pensionssystemet, arbetslivet, trygghetssystemen med mera för att vända utvecklingen, som har inneburit att allt fler pensionärer har låga inkomster.

– Den allmänna pensionen har blivit allt lägre i förhållande till den tidigare lönen. På grund av den automatiska balanseringen eller bromsen är pensionerna på samma nivå som 2009 trots att de ska följa inkomstutvecklingen och löntagarna har haft en kraftig reallöneutveckling.
– Antalet pensionärer med inkomster under EU:s gräns för relativ fattigdom eller låg ekonomisk standard har ökat kraftigt och är nu 225 000, en majoritet kvinnor.

Anders Thoré säger att PRO ställer upp på grundprinciperna i pensionssystemet (1994 års pensionsöverenskommelse, red. anm.).

– Att det är finansiellt stabilt, att inkomstpensionen baseras på livsinkomsten, att det är avgiftsbestämt samt att inkomstpensionen följer inkomstutvecklingen. Tyvärr fungerar inte pensionssystemet som utlovat, bland annat för att det är underfinansierat.

PRO har kontakt med såväl regering som opposition bland annat genom representation i regeringens pensionärskommitté.

barbara_b
Barbara Brädefors, partistyrelseledamot i SKP tillika PRO-medlem, påpekar att flera orsaker har bidragit till att pensionssystemet är underfinansierat.

– Sedan 1994 har vi ett system som i mycket högre grad än tidigare är beroende av den kapitalistiska marknadsekonomin. ”Inte mer än det som kommer in kan gå ut.” Alltså ingen skyldighet av samhället att garantera de arbetande människorna en trygg ålderdom.

Under 20 år med senaste pensionssystemet har pensionsfonderna krympt genom arbetslöshet, jobbskatteavdraget och sänkning av ersättning i arbetslöshetsförsäkringen eftersom genomsnittsinkomsten för samtliga personer mellan 16 och 64 år ger pensionsgrundande inkomster.

– På 1990-talet med Göran Perssons regering lånade staten 200 miljoner ur pensionsfonderna som än i dag inte har återbetalats. Den krisande kapitalistiska ekonomin har urholkat resurserna, säger Barbara Brädefors.

Pensionssystemet är inte stabilt för pensionärerna. Den så kallade bromsen kostar pensionärerna 75 miljarder kronor mellan 2010 och 2018.

– Det är helt galet att en blygsam höjning av inkomstpensionerna i den nya budgeten samtidigt innebär en sänkning av de lägsta pensionerna, garantipensionen.

Barbara Brädefors säger att SKP kräver ett nytt pensionssystem med bland annat en fondplacering av våra pensionspengar utan aktie- och börsplacering.

– För att säkra en rättvis pension ska vi inte behöva arbeta till 67 års ålder. Vi kräver att även utlandsfödda människor som sällan kommer upp till att ha levt i 40 år i Sverige erhåller en trygg pension.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.