SD – kapitalets knähund

Det svenska näringslivet har i det tysta byggt upp allt intensivare kontakter med Sverigedemokraterna, rapporterade Dagens Industri nyligen.

Föga förvånande kan vi i avslöjanden läsa om hur topparna i arbetsköparorganisationerna har fronderat sig med ledande sverigedemokrater för att få dessa att ansluta sig till deras värderingar och önskemål på politiken. Sverigedemokraterna har bredvilligt ställt upp på deras önskemål och ibland ordagrant kopierat in deras önskemål i sitt program.

Nu är det föga förvånande att fascister och kapitalet går hand i hand, med de historiska erfarenheter vi har från tiden mellan världskrigen då kapitalet i Europa såg till att tillsätta fascistiska regeringar i en hel del stater.

DI anger att Svenskt Näringslivs lobbyarbete kan ha haft betydelse på SD:s positionsförskjutning när det gäller välfärdsvinster och partiets förslag om slopad fastighetsskatt på industrilokaler.

Även representanter för Företagarna har träffat Sverigedemokraternas ekonomisk-politiske talesperson Oscar Sjöstedt. SD har tagit till sig en betydande del av organisationens förslag. Det handlar bland annat om förslaget att avskaffa löneavgiften för alla företag med färre än tio anställda.

På tjänsteföretagens branschorganisation Almega har man haft en tydlig agenda i kontakterna med SD. Målet har varit att säkra en majoritet i riksdagen mot Vänsterpartiets krav på att förbjuda välfärdsvinster. Ulf Lindberg, näringspolitisk chef på Almega, har haft flera möten med Oscar Sjöstedt och andra SD-riksdagsledamöter sedan valet förra året.

Att SD sedan oväntat svängde och anslöt sig till alliansens linje ses på Almega som en stor framgång.

Även Vårdföretagarna, där förbundsdirektören Inga-Kari Fryklund och den näringspolitiska chefen Håkan Tenelius har träffat SD-ledamöter i socialutskottet.

Mötena har framförallt handlat om regeringens försök att skrota lagen om fritt vårdval, som allianspartierna och SD gemensamt satte stopp för i riksdagen.

I flera frågor utgör SD:s omsvängningar en stor landvinning för berörda intresseorganisationer. I många fall handlar det om att partiet tidigare inte har haft någon utvecklad politik i en sakfråga och att man då valt att kopiera en intresseorganisations förslag. Ett sådant exempel är energipolitiken, där man nu har samma uppfattning som SKGS, basindustrins lobbyorganisation i energifrågan.

Ett annat förslag är när SD går kapitalets ärenden är i frågan om arbetskraftsinvandring – bärplockare från Thailand och skogsarbetare från Afrika som tvingades arbeta för svältlöner är ok när arbetsköparna kräver det. Men en human flyktingpolitik är man en svuren motståndare till, då ska man ställa sig på Öresundsbron med en kulspruta, enligt en ledande företrädare för SD.

Nu är det föga förvånande att fascister och kapitalet går hand i hand, med de historiska erfarenheter vi har från tiden mellan världskrigen då kapitalet i Europa såg till att tillsätta fascistiska regeringar i en hel del stater. Vi känner också kapitalets ansvar för Hitlers makttillträde, han var deras naturliga bundsförvant. Liksom Salazar i Portugal, Franco i Spanien, Pinochet i Chile och många andra där emellan.

SKP hävdar att fascismen är en följd och fortsättning på kapitalismen när den inte kan styra med andra medel. Kapitalismen utnyttjar rasismen till att så split mellan grupper i samhället i syfte att försvaga dem så de lättare kan utnyttjas och för att kapitalet skall kunna behålla den politiska makten.

Text: Redaktionen
Illustration: Emanu

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.