Uttalande från det Europeiska Kommunistiska Initiativet om TTIP

Kommunist- och arbetarpartierna som ingår i det Europeiska Kommunistiska Initiativet avvisar bestämt ”Transatlantiskt partnerskap för handel och investeringar” (TTIP) som i nuläget förhandlas mellan EU och USA.

Detta avtal innebär ett nytt försök av europeiska och amerikanska monopol att stärka sina positioner genom skapandet av ett stort ekonomiskt område utan barriärer för inströmning av handelsvaror och investeringar, som skulle täcka ungefär 40 procent av världshandeln, cirka hälften av världens bruttonationalprodukt och mer än 800 miljoner människor.

Vi anser att förhandlingen av detta avtal är nära relaterad till förändringen av den internationella maktbalansen mellan kapitalistiska länder och är ett resultat av skärpningen av motsättningarna med de framväxande kapitalistiska stormakterna som vill spela en större roll på den internationella arenan.

TTIP:s huvudsakliga uppgift är ingen annan än elimineringen av några som helst barriärer eller hinder för expansionen av monopolens verksamhet på endera sidan av Atlanten. Detta involverar nödvändigt jämförelsen av lagarna och regelverken som styr ett stort antal ekonomiska sektorer som är i monopolens direkta intresse. Detta resulterar i försämrade livs- och arbetsvillkor för den stora majoriteten av arbetarna. Trots att förhandlingarna överskrider sin nionde runda i april, är de exakta avtalsvillkoren fortsatt omgärdade av djup sekretess två år efter dess påbörjande, något som återigen tydligt demonstrerar den öppet odemokratiska naturen av EU:s imperialistiska projekt.

De som kommer lida mest av konsekvenserna av skapandet av detta handels- och investeringsområde genom införandet av TTIP är arbetarna. Som en följd av förändringen i många av de reglerade ramverken för arbetsförhållanden, hälsoregler, säkerhet och föreningsrätten, för att nämna några saker, kommer både de amerikanska och de europeiska monopolen ha full frihet att utsätta våra länders arbetarklasser för aldrig förr skådad exploatering. Dessutom kommer lagstiftningen på känsliga områden såsom miljö, kultur och matsäkerhet såväl som offentliga tjänster som är viktiga för människors uppehälle, såsom till exempel sjukvård, utbildning och vattenvård bli föremål för diskussion för monopolen, i syfte att öka profittakten och för att uppmuntra koncentration och centralisering av kapital världen över.

Likt andra frihandelsavtal ses genom TTIP skapandet av en statlig investerarskiljedomstol vars uppgift är att vara ett instrument till monopolens förfogande för att kunna begära kompensation av stater och skapa en ”säker miljö” för investeringar och därigenom säkerställa sina profiter.

Det Europeiska Kommunistiska Initiativet vill varna arbetarklassen och folken i EU:s medlemsstater att TTIP-avtalet endast kan betraktas som en fortsättning på monopolens politik, i total motsats till arbetarklassens mest grundläggande behov och intressen. Folken måste ignorera de tomma löftena från EU och dess organ om TTIP och avslöja de borgerliga krafternas roll i den nya socialdemokratin såväl som de opportunistiska krafterna, som till exempel Europeiska vänsterpartiet (ELP), som framförde förslag vilka syftade till att ändra och försköna EU. Ett EU som likt TTIP-avtalet och Nato inte kan reformeras utan måste avvisas i sin helhet.

Följaktligen uppmanar vi arbetarklassen och alla arbetare att avvisa och kämpa emot detta avtal som en del av vår allas kamp mot EU, monopolen och deras makt.

http://www.initiative-cwpe.org/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.