Den romska minoritetens situation i Tjeckien

HISTORIA. Intervju med Dzeno Ivan Vesely, Dženo Association. Dženo är en oberoende romsk mediekanal och ger informationsservice i Tjeckien.

Hur bedömer du den nuvarande situationen för romerna i Tjeckien?
– När det gäller romernas arbetslöshet, ligger den på cirka 80 procent. Det är romska beslutsfattare som är i arbetsför ålder och som kan arbeta.

Tror du att det inte fungerar beror på att de inte har tillräcklig utbildning eller för att många inte vill arbeta?
– Det är förstås många faktorer som spelar in – nedsatt kompetens, låg utbildning, men också moraliskt självklara funktioner. Många har problem med disciplin – det är svårt gå upp tidigt på morgonen och gå till jobbet. De vill inte. De har förlorat sina arbetsvanor helt enkelt.

Är de helt förlorade?
– Romer som är 40 år eller äldre och som tidigare arbetat och varit en del av arbetarproduktionen. Men deras arbetsvanor har gått förlorade. De flesta idag har ingen utbildning eller kvalifikationer. Chansen att få jobb idag är ganska liten. De flesta romer som tidigare arbetade under socialismen, och då vanligtvis inom traditionella arbetaryrken men de jobben finns knappast kvar längre eller så har marknaden krympt. Romska ättlingar gick i elementär skola eller särskild skola och då fick de sociala förmåner. Det fanns ett socialt skyddsnät. Om man ska utgå ifrån dagens situation så har vi faktiskt två generationer som har stått utan arbete.

Hur ska man gå till väga som förälder för att få sitt barn att studera vid en högre utbildning? Ska man som förälder tvinga sitt barn att gå till skolan?
– Naturligtvis, en viss grad av tvång kan hjälpa liksom kontinuerlig betalning av vissa sociala förmåner. Det skulle bidra till att skapa mer motivation hos dem. För att sammanfatta det kort – det är nödvändigt att vidta förebyggande åtgärder. Endast ord kan verkligen inte bidra till att förbättra situationen, det behövs mer handling.

Tror du att det skulle hjälpa att införa försämringar av sociala förmåner?
– Jag tror inte det är en bra idé. Erfarenheten från Slovakien visar att detta inte kommer att lösa problemet utan i slutändan bara skapa större problem. Jag hade hellre sett en ökning av antalet socialarbetare som jobbar inriktat med särskilda familjer. Jämfört med erfarenheten av Slovakien har man hanterat det här med romska barn och dess skolgång på ett bra sätt. Romska skolbarn har bra betyg och får meritpoäng. Det har visat sig vara mycket effektivt med socialt arbete.

Hur ska man göra för att säkerställa samexistensen mellan majoritetssamhället och romerna?
– Vi vet vad som krävs för att integrera romerna i samhället. Vi hävdar att det behövs investeras mer resurser och pengar på utbildning, kompetens och aktiv sysselsättningspolitik. Vidare måste man också motarbeta den negativa bilden av romerna för att minska stigmatiseringen av de som samhällsgrupp. Naturligtvis, kommer den inte att försvinna helt, men vi kan få till en minimal nivå. Vår modell är att en grupp romer måste arbeta systematiskt och då måste man böra börja med skolbarnen. Naturligtvis är det en lång process.

Från Tjeckiens Kommunistiska Partis hemsida (2007).

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.