Kommunistpartierna stärker sitt samarbete i frågor som rör Arktis

Kommunistpartierna i Nordeuropa, Ryssland, Kanada och USA kommer att stärka sitt samarbete i frågor som rör Arktis.

Den första november, i samband med det 17e mötet för kommunist- och arbetarpartier, i Istanbul, tillkännagav partierna ett gemensamt ”Arktiskt Initiativ”, med ett uttalande om behovet att göra slut på exploatering, imperialistiska krig och på fascism.

Istället för mer Nato-lett samarbete och militarisering av det arktiska området, uppmanar partierna till en annan utveckling, ett fredligt samarbete med ekologiskt hållbara planer för hur man ska använda naturresurserna i Arktis.

Det arktiska initiativet för fred och för en ekologisk hållbar framtid

Vi kommunister i de arktiska områdena delar ett gemensamt behov av att stärka arbetarklassens kamp mot kapitalistisk exploatering, imperialistiska krig och fascism för arbetarnas och folkens frigörelse, för socialism.

Vi kämpar på olika villkor. Den nyliberala politiken har en global handlingsplan. Offentligt producerade och ägda tjänster konkurrerar med den privata sektorns affärspolitik. I alla våra länder arbetar kommunisterna för att stärka arbetarklassen och för bättre offentlig service.

Utöver det, delar vi en gemensam oro över den särskilt utsatta arktiska miljöns tillstånd. En växande gruvindustri, borrandet efter olja och gas har ett syfte som går ut på att maximera företagens profit på den gemensamma naturens bekostnad. Kapitalistisk exploatering i Arktis innebär extremt höga risker för naturkatastrofer och åsidosätter urinvånarnas grundläggande rättigheter.

Vi är extremt oroliga med anledning av Natos ökade militära aktiviteter i Arktis. Nato har som målsättning att inkorporera alla de nordiska länderna i sina militärövningar, med medlemskap och i sin kampanj som går ut på att framställa Ryssland som nästa möjliga krigsfiende.

Istället för militär konfrontation och exploatering av Arktis natur, kräver vi ett stärkt fredligt samarbete, utveckling och ekologiskt hållbara planer för hur de arktiska naturresurserna ska användas.

Underskrifter:

Danmarks Kommunistiska Parti

Finlands Kommunistiska Parti

Kanadas Kommunistiska Parti

Kommunistiskt Parti i Danmark

Norges Kommunistiska Parti

Ryska Federationens Kommunistiska Parti

Sveriges Kommunistiska Parti

USA:s Kommunistiska Parti

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.