Uttalande från Demokratisk Ungdoms Världsfederation på Internationella kvinnodagen

Så här på Internationella kvinnodagen uttrycker DUV sin fulla respekt för de heroiska kvinnornas uppoffringar, för kvinnorna verksamma inom New Yorks textilindustrier som stod upp och kämpade för sina rättigheter 1857. Den tidens kvinnor arbetade under väldigt hårda och inhumana förhållanden i mer än 16 timmar per dag med väldigt låga löner. Deras beslut att gå ut i strejk visade på deras ståndaktighet men också på deras målsättning att skapa en framtid som garanterar deras rättigheter och deras värdighet. Ytterligare ett av de huvudsakliga kraven var också att bli jämställda med de män som arbetade inom samma industri som de själva. Denna ståndaktighet styrktes till och med med somliga kvinnors död under strejkerna. Historien påvisade senare att kvinnorna var en integrerad del av all världens kamper.

Idag 159 år efteråt bevittnar vi hur arbetarnas och ungdomarnas rättigheter slaktas, deras arbetsplatser stängs, deras löner sänks. Vi ser fattigdom, hungersnöd, undernäring, bristfällig tillgång på drickbart vatten och elektricitet som påverkar miljoner människor i olika delar av världen. Allt det som nämns ovan intensifierades i och med utbrottet av den kapitalistiska krisen. Dessutom 159 år efteråt, konfronteras världens kvinnor fortfarande med ojämnlikhet och ojämnställdhet vid flera tillfällen och samtidigt konfronteras det också med den kapitalistiska krisen och de negativa konsekvenser som den medför. Därför har världens kvinnor en dubbel börda.

Slutligen tar DUV tillfället i akt på Internationella kvinnodagen att betona att kvinnokampen måste gå hand I hand med ungdomarnas och arbetarnas kamp. 8 mars är en historisk dag som påminner inte bara kvinnorna utan alla människor om att alla förvärvade rättigheter måste värnas om och försvaras. Vi uppmanar alla världens kvinnor att bli den mest militanta delen av folkens kamper då kvinnornas deltagande från alla världens hörn är viktigt i kamperna mot kriget, ockupationen, den mänskliga exploateringen, i kampen för studenternas och arbetarnas rättigheter.

På Demokratisk Ungdoms Världsfederations vägnar
DUV: s högkvarter
Budapest 8 mars 2016

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.