Partiaktivister i Polen dömda för att de agiterade för kommunism

Fyra aktivister från Polens Kommunistiska Parti dömdes den 31 mars av regiondomstolen i Dąbrowa Górnicza beläget i södra Polen för att de agiterat för den kommunistiska ideologin i tidningen Brzask och på partiets hemsida. De har dömts till begränsad frihet i 9 månader som innebär obligatorisk, oavlönad samhällstjänst samt böter.

Den provocerande domen verkställdes i samband med summeringsproceduren utan närvaro av alla inblandade parter. Detta förfarande tillämpas oftast i brottsmål där man är säker på den anklagandes skuld. Domstolen tillämpade inte ens det normala domsförfarandet utan baserade sin dom endast på åklagarens utsagor. De åtalade fick inte möjlighet till att försvara sig och bemöta åtalet. De dömda har redan opponerat sig mot detta och kräver ett normalt domstolsförfarande.

Aktivisterna från KPP dömdes för att de hade brutit mot artikel 256§1 i brottsbalken. ”Den som offentligt främjar ett fascistiskt eller annat totalitärt eller statligt system eller hetsar till hat grundat på nationell, etnisk, ras eller religiösa skillnader eller på grund av brist på någon religiös beteckning skall bli föremål för en bot, straffet frihetsinskränkning eller straffet frihetsberövande i upp till två år”.

Ett tidigare försök att ändra denna artikel genom att lägga till ett förbud mot kommunistiska symboler möttes med protester både i Polen och utomlands. Den 19 juli, 2011, lyftes målet av författningsdomstolen som bedömde det vara motsägelsefullt mot principen om yttrandefrihet.

Fallet startades av parlamentsledamoten Bartosz Kownacki för det nationalkonservativa partiet Lag och rättvisa (PiS) 2013. Åklagaren vägrade att fortsätta domstolsförhandlingarna. Men målet återupptogs 2015 och tog fart efter valet som för övrigt vanns av PiS. Den 31 december 2015 tilldelade den regionala åklagarmyndigheten i Katowice fallet till regiondomstolen i Dąbrowa Górnicza. Åtalsakten påstår att aktivisterna offentligt marknadsförde ett totalitärt system, genom att i tidningen Brzask publicera nyhetsartiklar som var ”direkt relaterade till det kommunistiska systemet och marxism-leninismen, vilket är oförenligt med de demokratiska värderingarna”.

Åtgärderna mot kommunisterna går hand i hand med regeringens och EU:s upptrappade barbariska och folkfientliga politik.

Fallet är också viktigt ur hänseendet att åklagarämbetet har politiserats genom att man har utsett justitieminister Zbigniew Ziobro från PiS, till riksåklagare. Rättssystemet behandlar öppet högerextremism annorlunda och ger det en särställning. Och när anställda på Brzaskredaktionen parallellt döms, demonstrerar nyfascister från National-radikala lägret (ONR) fritt på Białystoks gator för att fira minnet av den 82:e årsdagen av deras organisation. Under demonstrationen som för övrigt hölls med falangens symboler, facklor, och lovade att de skulle ”göra sig av” med politiska fiender, med andra ord refererade de direkt till fascismen. Trots detta planerar försvarsministeriet att beväpna fascister som en del av det territoriella försvaret. Tidigare har domstolen i Częstochowa frikänt en man som sålde rasistiska T-shirts eftersom att de var av uppfattningen att han inte hade brutit mot artikel 256 i brottsbalken. Nyligen har justitieministeriet och riksåklagaren upphävt en dom av en nationalist dömd för att ha misshandlat en polis.

Domen som fördömer polska kommunister verkställdes samtidigt som parlamentet den 1 april röstade igenom en lag gällande förbudet om marknadsförande av kommunism som förbinder de lokala myndigheterna att ändra namnen på gatorna och andra föremål som är förknippade med kommunismen vilket är ett angrepp mot arbetarrörelsens tradition. Institutet för nationell hågkomst för ett register och kräver att de lokala myndigheterna monterar ned monumenten på sovjetiska soldater och andra som kan relateras till kommunismen. Förödelsen och likvideringen av monument samt historieförfalskningen är vanligt förekommande inslag i de fascistiska metoderna.

Regeringen och borgarklassen lurar sig själva om de tror att Polens Kommunistiska Parti och kommunisterna kommer låta sig skrämmas av denna antikommunistiska förföljelse eller att den antikommunistiska kampanjen kommer att ge dem utdelning. Åtgärderna mot kommunisterna går hand i hand med regeringens och EU:s upptrappade barbariska och folkfientliga politik. Det är mycket viktigt att solidaritet uttrycks för Polens Kommunistiska Parti som är verksamma under svåra förhållanden och att stöd uttrycks för de förföljda kommunisterna i stor skala och på ett resolut sätt i dessa tider genom protester vid de polska ambassaderna i respektive land och med solidaritetsrörelser.

Bort med händerna från Polens Kommunistiska Parti. Den antikommunistiska förföljelsen måste upphöra och lagar måste upphävas. Antikommunism och historieomskrivning kommer inte att lyckas.

Ett uttalande från Polens Kommunistiska Parti publicerat på solidnet.org.

En tanke på “Partiaktivister i Polen dömda för att de agiterade för kommunism

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.