Koreavänner samlades i Stockholm

Med anledning av Koreas Arbetarpartis avslutade 7e Kongress samlades Koreavänner och kommunistiska partier från Skandinavien på Demokratiska Folkets Republik Koreas Ambassad.

Svensk-Koreanska föreningen liksom den finska- och danska vänskapsföreningen, Kommunistiska Partiet och Sveriges Kommunistiska Parti gav sina analyser, hälsningar och solidaritetsyttringar.

DFRK:s Stockholmsambassads förste sekreterarare Kim Jong Guk avslutade rundan av talare innan den informella delen tog vid.

Sveriges Kommunistiska Partis till Koreas Arbetarparti med anledning av dess 7e Kongress

Kamrater,
som vi vet, handlar vår kamp sist och slutligen om att avlägsna det kapitalistiska systemet- arbetarklassens ok: nationellt som internationellt, kapitalismens imperialistiska stadium, dess fascism, krig, förbrytelser och förstörelse. Det handlar om klasskamp, på såväl nationell som internationell nivå, fram till det socialistiska, klasslösa och verkligt demokratiska samhället.

Det handlar för en socialistisk nation om att fortsätta arbetet för socialismen och att samtidigt kunna stå emot och utveckla försvaret mot imperialismen, till vilken i dag även de små kapitalistiska staternas ambitioner alltmer underordnas de större staternas dagordning, främst under USA- kommando i samarbete med EU och alla de plundrande staternas allians NATO.

Anförd av USA/EU/NATO- imperialismen utvecklas och förstärks Sveriges monopolkapitalism och exploatering alltmer. Vi betänker att vinsterna från produktionen alltsedan kapitalismens födelse ensidigt har gått ned i några få kapitalisters fickor. I dag dräneras vårt samhälle än mer på sina resurser sedan den offentliga verksamheten privatiserats med statsapparatens hjälp och förvandlat skola, vård och omsorg till vinstmaskiner åt kapitalet. Gigantiska summor pengar, avsedda för att ge människor kunskap, göra dem friskare eller helt enkelt skapa ett humant och mänskligt samhälle, tillfaller nu några få kapitalister, att använda efter godtycke.

Det arbetande folket blir effektivt bedraget på de rikedomar det själv skapat. Ett fenomen som bär namnen demokrati, frihet och rätt.

I denna tid av en alltmer aggressiv monopolkapitalism måste därför de socialistiska framstegen öka. Så också för DFRK, på varje enskilt område, såsom Koreas Arbetarparti redan har anfört vid sin 7e Kongress. Med ekonomisk utveckling, tekniska och vetenskapliga framsteg, oberoende, att påskynda byggandet av en högt utvecklad socialistisk nation där folkets grundläggande trygghet, kunskap, klasskännedom, socialistisk och kulturell medvetenhet tryggas och inte minst med hjälp av ett starkt försvar och en avskräckande militär kapacitet.
För folkets frihet, för revolutionen, för socialismen.

DFR Koreas folk, dess politiska och militära ledning har framgångsrikt lyckats försvara sin revolution och socialism. Genom enighet, mödosamt arbete och kloka beslut har landet gjort ett högteknologiskt avancemang och utvecklat ett försvar, av sällan skådat slag.

Bra hade varit om dessa strävanden direkt hade kunnat göras till förmån för socialismen. Men så ser inte vår värld ut; för så länge här finns monopolkapitalism, finns människans förslavande av människan, utplundringen av hela vår värld och kriget som en förlängning av monopolkapitalismens politik.

Trots den gigantiska imperialistiska apparat som byggts upp mot arbetarna och på arbetarnas bekostnad, är det fortfarande socialismen och kommunismen som är ledorden till frigörelse.
Och även om vi bara kan ana men aldrig fullt förstå med vilken ofantlig möda, umbäranden och hängivenhet socialismen åstadkommits, försvarats och utvecklats i DFRK, uttrycker vi vår stora beundran och ger vår solidaritet.

Vi i Sveriges Kommunistiska Parti är övertygade om att besluten från Koreas Arbetar Partis 7 Kongress ska realiseras, liksom att det koreanska folkets hängivenhet sina socialistiska ideal, dess inneboende kraft och kunskap ska leda till socialismens seger och det koreanska folkets och landets återförening.

Sveriges Kommunistiska Parti (SKP)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.