UTTALANDE FRÅN SEKRETARIATET FÖR DET EUROPEISKA KOMMUNISTISKA INITIATIVET TILL 1 MAJ

Idag hedrar vi arbetarklassens och världens arbetares kamp. Som kommunistiska partier anser vi inte den här dagen vara en helgdag, inte ett återkommande evenemang, utan som en internationell dag i den proletära solidaritetens och arbetarklassens kamps namn.

Som kommunistiska kvinnor och män är vi stolta över vår ideologi, våra värderingar och ideal, vår kamp för framsteg, för folkens rätt, för mänsklighetens befrielse från kapitalismens bördor.

I våra dagar ser vi hur arbetarklassens över hela världen bevittnar och utsätts för den djupa ekonomiska och sociala krisen som det kapitalistiska systemet skapar. Kriserna drabbar först och hårdast de arbetande massorna, och även andra grupper.

Kapitalismen leder till försämrade arbetsvillkor, lönedumpning, arbetslöshet, osäkerhet, en ökande fattigdom och en ökning av repressionen mot de som kämpar för sin klass. Kapitalismen är ansvarig för de imperialistiska krigen och de militära interventionerna, rättfärdigade med falska och vilseledande uttalanden, som förs för att kontrollera marknader, råvaror och främst energiresurserna.

För var dag blir det än tydligare. De imperialistiska krigen och aggressionen leder till död och fattigdom, som enorma mängder människor försöker fly ifrån.

Kommunisterna spelar den ledande rollen i kampen mot de imperialistiska krigen och försvarar principen om en internationalistisk kamp, arbetar för arbetarklassens enighet, oavsett deras nationalitet eller religion, och för den gemensamma kampen gällande arbete och sociala rättigheter.

På 1 maj kallar kommunisterna arbetarklassen och arbetarna att stärka sina mobiliseringar och att intensifiera klasskampen mot kapitalismen, dess politiska representanter och den anti-folkliga linjen som NATO, EU och de andra imperialistiska unionerna för.

Kommunisterna betonar den arbetande klassens ledande roll, som producenter av all rikedom, och vi betonar den sociala och historiska nödvändigheten av att genom en revolution kasta omkull kapitalismen och bygga ett socialt system, där all rikedom tillhör de som producerar den och den politiska makten tillhör den stora majoriteten av människor: arbetarklassen och dess allierade.

Vi står öppet och fast för att vårt mål är ett samhälle utan människans utsugning av människan, utan imperialistiska krig, utan hunger, utan arbetslöshet och utan fattigdom.

Vi kämpar för ett samhälle baserat på arbetarnas makt, övertagandet av produktionsmedlen, vetenskaplig centralplanering och en riktig och substantiell demokrati för det arbetande folket, ett samhälle som tillfredsställer behoven hos människor idag.

Vi uttrycker vår internationalistiska solidaritet med arbetare kamp, varhest de slåss för sina rättigheter och sin framtid.

Länge leve arbetarnas Första maj!

Arbetare världen över, förena er!

http://www.initiative-cwpe.org/en/home/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.