”Ja till fred, Nej till Nato!”

Fördjupad intervju från Kommunistiskt Parti, Turkiet (KP) med Iraklis Tsavdaridis, Världsfredsrådets exekutiva sekreterare. Kommunistiskt Parti, Turkiet (KP) publicerade intervjun i sin veckotidning Boyun Eğme inför det kommande Nato-toppmötet i Warszawa.

Boyun Eğme: Nato-toppmötet kommer att hållas i Warszawa mellan den 8-9 juli och är en viktig angelägenhet för Världsfredsrådet, viktigare än någonsin. Vad har du för åsikter i denna fråga och tror du att toppmötet kommer att leda till nya hot mot freden och mot världens folk?

Iraklis Tsavdaridis: Världsfredsrådet är historiskt sett den enda internationella fredsorganisationen och den internationella fredsstrukturen som beslutsamt är emot Nato och dess principer. Nato var och är fortfarande imperialismens väpnade redskap och verktyg. Nato grundades aldrig i försvarssyfte och har alltid vart offensivt och aggressivt, stött fundamentalistiska regimer, planerat och konspirerat med statskupper och tjänat monopolens och de multinationella företagens intressen. Nato bildades långt innan Warszawapakten och när den senare upplöstes, expanderade Nato som välkänt ännu längre österut.

Samtidigt bedriver Nato ett strategiskt partnerskap och samarbete med EU, i synnerhet efter EU:s Lissabonfördrag och Natos toppmöte i Lissabon 2010. Natos tjänstemän döljer faktiskt inte sina mål och planer.

På toppmötet i Warszawa kommer många tidigare beslut ratificeras och formellt godkännas och 30 000 trupper kommer att placeras ut och formeras längs Östersjöns kustlinje till Bulgarien. Deras mål är att vara positionerade mot Ryssland och att installera en missilförsvarssköld i Östeuropa. Nato vill undvika en potentiell motattack från Ryssland medan man besitter ett förstaangreppsalternativ.

EU å sin sida upprättar en euroarmé och med dess stridsgrupper är man redo att samordna och koordinera och samordna militära uppdrag och operationer med Nato. De är också redo att vidta åtgärder internt i deras medlemsländer mot potentiella framtida massiva protester eller uppror från folken.

BE: Världsfredsrådets uppfattning att efter Natos imperialistiska intervention och flygbombningar av Jugoslavien 1999 vilket bland annat ledde till att Kosovo blev ett protektorat var en allmän prövning såväl som början på en plan som senare skulle följas upp i Afghanistan, Irak, Nordafrika och i synnerhet i Libyen och denna plan kulminerade i den så kallade arabiska våren där man använde sin ackumulerande och förvärvade vrede mot de reaktionära regimer som samarbetade med USA och EU.

IT: 2014 såg USA och EU till att den ukrainska regeringen våldsamt störtades delvis genom att mobilisera, beväpna och utrusta nynazistiska stormtruppssoldater. Vidare ersattes även den störtade ukrainska regeringen med en amerikansk och EU-ledd klientregim. Denna klientregim användes för att politiskt och ekonomiskt dominera Ukraina och dess strategi mot den ryska federationen. Nato planerar att ansluta Sverige, Finland, Serbien, Makedonien såväl som Cypern till detta ”fredssamarbete”. Allt det ovan nämnda tillsammans med Natos nyligen fattade beslut att bjuda in Tyskland, Grekland och Turkiet till att patrullera i Egeiska havet bidrar bara till att förvärra och öka spänningarna ytterligare och för oss närmare ett allmänt krig av värdsliga dimensioner.

BE: På vilka sätt planerar Världsfredsrådet att protestera mot det kommande Nato-toppmötet?

IT: Världsfredsrådet har tidigare anordnat protester och konferenser i Istanbul, Strasbourg, Lissabon, Chicago och i Wales. Vi kommer att göra detta även i Warszawa. Vi kommer att hålla i en anti- Natokonferens med deltagande av vänner från Natos medlemsstater och från utlandet med stöd från broderliga internationella antiimperialistiska och demokratiska organisationer den 8 juli. Vi vill med vår kampanj och slogan ” Ja till fred- Nej till Nato” belysa att Nato är fredens och folkens fiende. Vi vet och är starkt övertygade om att Världsfredsrådets och dess medlemsorganisationers huvudsakliga aktioner kommer att genomföras på samma datum i de respektive länderna. Vår närvaro i Warszawa utgör och signalerar inte bara en protest och ett resolut fördömande av Natos olovliga och imperialistiska planer utan är också ett uttryck för de fredsälskande krafterna i Polen som kämpar under extremt svåra omständigheter.

BE: Hur anser du att Natos aggressiva planer mot folken och arbetarklassen kan stoppas?

IT: Den globala fredsrörelsen och Världsfredsrådet har i synnerhet hela året kämpat mot USA:s, Natos och EU:s planer för ett ”större Mellanöstern”,eller som det också kallas ”Det stora Mellanösternprojektet”. Detta i kontrast med planerna i Östeuropa där imperialisterna placerar ut ett stort antal trupper och stridsplan i Asien och Stillahavsområdet där USA förflyttar 60 procent av sin militärmakt. Likaså kämpar vi mot imperialismens ökade aggressivitet även i Latinamerika där USA återigen har sjösatt sin fjärde sjömilitära flotta. Och i Afrika där de imperialistiska interventionerna intensifieras med förevändningen att man ska bekämpa terrorismen. Den viktiga punkten i fredsrörelsens kamp är att understryka och förstå att samma krafter som förbereder och orsakar krig och aggressioner ligger bakom attackerna på folken och de arbetsrättsliga rättigheterna i många länder. Monopolen och storkapitalet ökar sina profiter även under kapitalistiska systemets ekonomiska kriser och letar efter nya energiresurser, råvarumarknader och inflytelsesfärer i tider av imperialistisk fred eller imperialistiska krig. Endast den enade, koordinerade och samordnade samtbeslutsamma kampen av folken kan sätta stopp för, försvaga och slutligen omkullkasta den imperialistiska dominansen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.