Äldre upplever ensamhet, oro och ångest

Ångest, oro, rädsla och ensamhet är vanligt förekommande problem bland de som vårdas inom äldreomsorgen idag. Enligt Socialstyrelsens årliga rapport ”Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016” som publiceras idag svarar var tionde äldre att de tampas med svår ångest, oro och rädsla.

Av de äldre uppger 15 procent att de ofta upplever ensamhet. Rapporten baseras i sin tur på undersökningen ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?” där 135 085 äldre (62 procent med hemtjänst eller boende på äldreboende svarade).

De tre specifikt utsatta grupper som man har utgått ifrån för att sammanställa och analysera resultaten är de som har uppgett att de besväras av svår ängslan, oro eller ångest, de äldre som upplever ensamhet ofta och de äldre som känner sig otrygga.

Så här kommenterar utredaren vid Socialstyrelsen, Matilda Hansson, orsakerna till varför äldre upplever försämrat välbefinnande.

– Ängslan, oro och ångest kan bero på kroppslig sjukdom, men också på psykosociala faktorer som mindre fysisk aktivitet, brister i kosten eller bieffekter av läkemedel. När det gäller ensamhet kan det handla om förlust av en partner, att man inte längre har samma rörlighet eller att man saknar kontakt med vänner och bekanta. Och otrygghet kan bero på brister i exempelvis bemötande eller möjlighet att påverka förändringar.

De äldre som svarat i undersökningen och som upplever försämrat välbefinnande rapporterar bland annat att de har svårt att påverka när personalen kommer, olämpligt bemötande från personal samt missnöje med möjligheter till utomhusvistelser eller måltider.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.