Hamnarbetarförbundet: APMTs personalpolitik präglas av diktat

På tisdagen gick Svenska Hamnarbetarförbundet ut i strejk vid containerhamnen i Göteborg.
– Det danska företaget APM Terminals har, främst under de senaste två åren, drivit en mycket konfrontativ personalpolitik som präglats av diktat och en stark ovilja att föra dialog med sina anställda, säger Karl Rudolfsson på Hamnarbetarförbundet.

Karl Rudolfsson säger att APM Terminals på olika sätt har lagt sig i hur förbundets fackliga arbete bedrivs, ”där vi till exempel inte tillåts att själva bestämma vilka vi anser mest lämpade att delta i olika förhandlingar”.

– Dessutom kommer APM Terminals att genomföra en omorganisation av sin arbetsskyddsorganisation där våra valda skyddsombud inte längre godkänns, vi har haft en skyddsorganisation där vi ingår sedan 1970-talet. Inför sommaren i år misskötte APM Terminals också grovt hanteringen av semesterledigheter och föräldraledighet för våra medlemmar och följde inte de lagar som reglerar detta.

Kraven från Hamnarbetarförbundet är till exempel ”garantera fackliga fri- och rättigheter” och ”respektera rätten till våra jobb” (se faktaruta längre ner).

Hur ser ni på arbetsgivarens respons?
– Vi upplever att APM Terminals inte har någon vilja överhuvudtaget att få en lösning på konflikten och tycker att det är väldigt svårt att komma någonstans i förhandlingar med den nuvarande ledningen.

Karl Rudolfsson framför att det finns ett massivt stöd för denna konflikt bland hamnarbetare i hela Sverige och även från hamnarbetarfackföreningar världen över.

– Vi har också fått in många stöduttalanden från många andra håll.

Igår gick Svensk skeppsmäklareförening ut med ett uttalande där de krävde att en utomstående medlare sätts in. Hamnarbetarförbundet ställer sig positivt till detta och säger att strejken blåses av om så sker.

Redaktionen

Hamnarbetarförbundets krav:

Garantera fackliga fri- och rättigheter
Hamnarbetarförbundet kräver skriftliga garantier om att de fackliga organisationernas medlemmar framledes fritt ska kunna utse förhandlingsdelegationer och att valda representanter tillåts informera berörda medlemmar om pågående förhandlingar. Inga fler sanktioner mot fackliga företrädare eller angrepp på fackföreningarnas interndemokrati.

Respektera rätten till våra jobb
Hamnarbetarförbundet kräver ett omedelbart stopp på företagets godtyckliga delegering av hamnarbetar- och båtsmannajobb, som hantering av kylcontainrar eller förtöjning av fartyg, till andra yrkesgrupper och avtalsområden.

Respektera ingångna överenskommelser
Hamnarbetarförbundet kräver att de hamnarbetare som utlovats kompensation då de arbetade extraskift vid den senaste schemaomläggningen omedelbart får betalt.

Sluta utnyttja sjuka och äldre blixtanställda för att utpressa hamnarbetarkollektivet
Hamnarbetarförbundet kräver att vår 60-årige medlem, i enlighet med tidigare utfästelser från företaget, omedelbart utbildas för fysiskt lättare arbetsuppgifter. Alla cyniska motkrav på fredsplikt utan kollektivavtal eller försämrade arbetsvillkor för hamnarbetarkollektivet måste upphöra.

Återupprätta det systematiska arbetsmiljöarbetet
Hamnarbetarförbundet kräver skriftliga garantier om att fackföreningens valda skyddsombud framledes kallas till alla riskanalyser och haveriutredningar som inbegriper arbetarkollektivet.

Följ lagar och avtal gällande semester, föräldraledighet och ansökningar om kompledighet
Hamnarbetarförbundet kräver skriftliga garantier om att APMT framledes kommer att hålla sig till gällande tidsgränser och regler i Semesterlagen, Föräldraledighetslagen samt det lokala kollektivavtalet avseende tidbanksavtalet. Den stress som åsamkats hamnarbetarfamiljer det senaste halvåret till följd av försenade besked och lagstridiga avslagsbeslut är oacceptabel.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.