Uttalande från Europeiska Kommunistiska Initiativet på kampdagen 8 mars

Med anledning av den 8 mars sänder Europeiska Kommunistiska Initiativets sekretariat varma, militanta hälsningar till arbetande kvinnor, arbetslösa kvinnor, kvinnliga pensionärer, kvinnor i staden och på landet, till de unga mödrarna och till de unga kvinnorna på universitetet och i skolan. Initiativet hälsar framför allt kvinnliga flyktingar och invandrare, kvinnor med såväl små som stora familjer, funktionshindrade kvinnor och mödrar till funktionshindrade barn.

Exploatering av kvinnlig arbetskraft, trakasserier från arbetsgivare, avskedanden och utnyttjande av kvinnor är tydliga tecken på ett ruttet system baserat på exploatering, på kapitalismen. Detta sker samtidigt som rättigheterna som arbetarna tillkämpat sig genom decennier av klasskamp allt snabbare avskaffas.

Köns- och klassdiskrimineringen fortsätter att existera i varje aspekt av kvinnans ekonomiska, sociala och kulturella liv, eftersom de är en källa för extra profit för kapitalet. De utnyttjas av all världens borgerliga regeringar för stärkandet av monopolen. I denna situation är levnadsstandarden för proletära kvinnor ännu sämre. Kvinnorna är de första att bli sparkade, de är underbetalda i relation till män, de tvingas utföra ett tungt arbete gratis, de har inte samma tillgång till utbildning eftersom de inte har råd, eller lever under våldsamma förhållanden bara för att de inte har några alternativ eller inte känner till sina rättigheter.

I takt med att den offentliga sektorn, beståendes av lokala myndigheter, icke-statliga organisationer eller ”sociala kooperativ”, nedmonteras tvingas kvinnorna tillhandahålla detta stöd. Detta är EUs och medlemsregeringarnas strategi för att trycka ner de sociala kostnaderna och infrastrukturen för att lägga över bördan på arbetarnas och folkets inkomster.

Vi ser kvinnor som dör av utmattning och ansträngning för tre euro i timmen, samtidigt som vi ser kvinnor sluta leta efter jobb eftersom de fått nog av att ständigt bli nekade.

Det nuvarande sociala systemet kan inte ge svar på dessa problem.

De borgerliga, socialdemokratiska och liberala partierna och de samarbetsvilliga fackföreningarna använder könsskillnaderna för att fördunkla klassmedvetandet. Det finns ingen likhet mellan borgerlighetens kvinnor och arbetarklassens kvinnor och det kan inte finnas någon solidaritet mellan de som utför klassförtrycket och de som lider under det. Könsförtrycket kommer ur klassförtrycket och innebär en arbetsdelning som upprätthåller och förstärker klassförtrycket. Därför kan inte kvinnans frigörelse uppnås på annat sätt än genom arbetets allmänna befrielse.

Rätten till ett permanent och stabilt arbete med en tillfredsställande lön och pension, rätten till hälso- och mödravård och utbildning står i centrum för kvinnornas samtida behov och deras kamper är en del av den allmänna klasskampen. Endast en högre form för samhällets organisation, alltså störtandet av kapitalismen och upprättandet av socialismen kan göra upp med det dubbla förtrycket av kvinnan.

Arbetarklassens kvinnor får inte acceptera att arbetarklassens barn; att folkets barn; deras egna barn blir till förtryckare eller offer i de imperialistiska krigen för att tillfredsställa monopolens intressen. De måste visa solidaritet med de tusentals flyktingar, bland dem kvinnor, spädbarn, ensamkommande barn och ungdomar och de måste isolera det rasistiska giftet. På detta sätt måste de hedra 8 mars internationalistiska budskap.

Historien bekräftar denna sanning. För hundra år sedan uppnådde den stora socialistiska Oktoberrevolutionen full och verklig jämlikhet för kvinnorna för första gången i historien, vilket innebar ett avgörande steg mot kvinnans frigörelse.

Därför får inte 8 mars vara en dag av firande, utan en dag av politisk mobilisering. Dagen måste syfta till ett uppsving i kampen för de dagliga rättigheterna och för tillfredsställandet av arbetarklassens kvinnors och mäns behov; den måste blicka mot en värld fri från exploatering. Med anledning av 8 mars riktar vi denna maning till förstärkning av kampen för dessa våra gemensamma mål och vi hälsar Europas och världens arbetande kvinnor!

Europeiska Kommunistiska Initiativets sekretariat

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.