Apropå rykten om en statskupp

Apropå rykten som florerar i medierna om en pågående statskupp i Venezuela är det viktigt att redogöra för hur det demokratiska systemet fungerar i landet. Utifrån det bör man konstatera att det råder en fungerande konstitutionell ordning i Venezuela.

Venezuela har inte ett parlamentariskt system så som de flesta europeiska länder. Statsmakten delas i fem, i stället för tre, makter (verkställande, lagstiftande, dömande, valmyndighet och medborgarmakt). I motsats till de parlamentariska regimerna, i exempelvis Europa, har inte parlamentet i Venezuela samma avgörande politiska tyngd. Parlamentet styrs av en konstitution som fastställer, liksom för de andra statsmakter, dess funktioner.

Det är Högsta Domstolen (HD) som är det högsta kontrollorganet och även den som gör den slutliga tolkningen om besluten tagna av de andra statsmakterna stämmer överens med konstitutionen. Det är från detta organ som emanerat de senaste kontroversiella domarna.

Domarna har utfärdats efter att HD fått in en begäran om en tolkning om vad som har hänt i institutionerna sedan oppositionen fick en majoritet i Venezuelas parlament. Parlamentet har överskridit sina funktioner, det har manipulerat både makten och auktoriteten som den innehar som institution, det har i vissa fall tillskansat sig funktioner som annars den verkställande makten har och trotsar domarna från HD.

Från januari 2017 har parlamentet förklarat sig i absolut uppror (gentemot HD och övriga statsmakter). HD vill genom domarna få till en rättslig och institutionell ordning mot en statsmakt, parlamentet, som idag inte lyder HD och som kommit i konflikt med de andra statsmakterna i landet. I den senaste domen har författningsdomstolen fastställt att HD kommer temporärt att ta över parlamentets funktioner fram till att den lagstiftande makten återgår till en normal utövning av sina funktioner.

Idag kränks de parlamentariska befogenheterna genom försummelse eller vid handlingar som inte följer rättsstaten. Domen har därför för avsikt att överta de funktioner som annars genom försummelse hindrat statsmaktens verksamhet (t.ex. godkänna oljeinvesteringar med privata företag som i vanlig ordning kräver ett gemensamt godkännande från både den verkställande och den lagstiftande makten).

Annars råder det en fungerande konstitutionell ordning i Venezuela. Konstitutionen är intakt och parlamentet är inte upplöst. Det råder full respekt för de mänskliga rättigheterna och total yttrandefrihet. Landet har ett fungerande flerpartisystem med pluralistiskt politiskt deltagande och det finns fri tillgång till rättsväsendet. Det pågår därför inte någon statskupp i Venezuela.

Nordic Solidarity Network with Venezuela

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.