KKE:s tal i Berlin: ”Vi hedrar de militanta män och kvinnor som gav sina liv”

Nedan publicerar vi hela Giorgos Marinos tal, medlem i KKE:s centralkommités politibyrå, i samband med Europeiska Kommunistiska Initiativets evenemang i Berlin.

Kära kamrater,
Härifrån Berlin hyllar vi folkens seger mot det fascistiska och imperialistiska monstret under Andra Världskriget, med Sovjetunionen och den heroiska Röda Armén i främsta ledet. Den socialistiska Sovjetunionen och Röda Armén hade styrkan att slå ner det nazistiska anfallet, syna den amerikanska och brittiska imperialismens planer och bidrog på ett avgörande sätt till folkens seger. De befriade en stor del av Europa och hissade den röda flaggan över Riksdagshuset i Berlins centrala delar den 30 april, vilket ledde till Nazitysklands kapitulation den 9 maj 1945. Man fick dock betala ett högt pris för segern. 20 miljoner döda, 10 miljoner skadade och enorm materiell skada i ett krig som kostade 50 miljoner människor livet.

Vi hedrar de militanta män och kvinnor som gav sina liv och de tusentals martyrerna från Dachau, Buchenwald och andra fascistiska koncentrationsläger. Vi bugar för hjältemodet hos vår kamrat Ernst Thälmann, som mördades av nazisterna i augusti 1944.

Vi hedrar frihetsrörelserna i varje land, den Nationella befrielsefrontens (EAM) och Folkarméns (ELAS) kamp i Grekland.

Kommunist- och arbetarpartierna, däribland KKE, tillkämpade sig under mycket svåra förhållanden en ledande roll och antog rollen som organisatörer, vägvisare och stomme i folkens kamp. Vi inspireras av dem och intensifierar vår kamp för arbetarklassens och socialismens rättvisa sak. Vi fördömer antikommunismen och svarar bestämt på de antikommunistiska åsikterna hos dem som jämställer kommunismen med det fascistiska monstret – EU, borgerliga regeringar, allsköns borgerliga och opportunistiska historierevisionister och andra farliga organisationer.

Oavsett vad de gör så kan de inte förminska kommunisternas, klasskampens eller Sovjetunionens roll eller socialism som samhälleligt framsteg. De kan inte dölja att fascism är kapitalismens barn och kampen mot den är konsekvent, med målet att avskaffa dess grundorsak.

Kamrater, 
Andra Världskriget föddes, liksom Första Världskriget (1914–1918), ur det kapitalistiska systemet och var ett resultat av skärpningen av motsättningarna inom imperialismen och den antagonism som hade till syfte att omfördela världen och kontrollera marknaderna. Detta har historiskt sett kännetecknat det exploaterande system som är skyldigt till hundratals andra lokala och regionala krig.

Profitjakten och den inom imperialistiska konkurrensen om naturresurser och energiförsörjning ligger till grund för de imperialistiska krig som pågår idag i Syrien, Irak, Libyen och Ukraina. Monopolens intressen kan hittas i många av krigsdrabbade områden i världen, tillsammans med faran för en mer generell militär konflikt. USA, Nato och EU är folkens hänsynslösa fiender.

På Natos kommande toppmöte i Bryssel den 25 maj kommer nya och mycket farliga planer sättas i gång. Den kapitalistiska konkurrensen mellan Ryssland och Kina skärps. Oro är inte tillräckligt. Kommunisternas uppgift är att stärka kampen mot imperialistiska krig, arbetarklassens frigörelse från borgarklassen i varje land och folkens förberedelse för att med förenade krafter utrota de imperialistiska krigens och interventionernas orsaker.

Krig är fortsättningen på den folkfientliga politiska linjen med militära medel och definieras utifrån borgarklassernas intressen och mål. Krigen i vår tid har imperialistisk karaktär. Det revolutionära kriget, vars syfte är att eliminera exploateringen av mänskligheten, är berättigat.

Med utgångspunkt från arbetarklassens, och stora delar av folkets, intressen är kampen för skyddandet av gränser och territoriell integritet en del av kampen för störtandet av kapitalet och av kapitalismen som ger upphov till krig, kriser, fattigdom, arbetslöshet och flyktingströmmar.

Kamrater,
Många heroiska händelser är en inspirationskälla för kommunisterna för att de i sin tur ska kunna stärka kampen mot monopolen och kapitalismen. Men den stora socialistiska Oktoberrevolutionen som firar sitt hundraårsjubileum i år är speciell. Arbetarklassens historiska uppdrag förverkligades under Oktoberrevolutionen. Klasskampens enorma styrka framhävdes som drivkraft för samhällsutveckling, och kommunistpartiets betydelse och avgörande roll som förtrupp i revolutionens seger och för det socialistiska samhällsbygget visades.

Den socialistiska Oktoberrevolutionen visade att det exploaterande kapitalistiska systemet inte är oövervinnerligt, att arbetarklassen med sina allierade kan bygga ett samhälle utan exploatering av mänskligheten, och att socialismen kan utrota arbetslöshet och garantera arbete åt alla, ge mer fritid och gratis högkvalitativ utbildning, hälsovård, idrott och kultur för att tillgodose folkets behov och för att aktivera folkens styrka i byggandet av ett nytt samhälle.

Kontrarevolutionerna har resulterat i smärtsamma konsekvenser för folken.
Det temporära nederlaget lär oss hur farliga de opportunistiska avvikelserna och lagbrotten är för det socialistiska samhällsbyggandet. Arbetarklassens politiska makt, dess övertagande av produktionsmedlen, central vetenskaplig planering och arbetarnas samhälleliga kontroll är absoluta grundförutsättningar för att bygga ett nytt samhälle. Klasskampen fortsätter och den historiska processen avstannar inte.
Kapitalismen befinner sig i sitt högsta och slutgiltiga stadium. Den har förfallit och i vår tid ser vi tydligt nödvändigheten av en övergång från det exploaterande systemet till ett överlägset system, socialismen- kommunismen, baserat på den obestridbara slutsatsen att de materiella förutsättningarna för en ny, socialistisk organisering av produktionen och samhället har mognat.

De mellanliggande och övergående stadierna, de så kallade vänsterregeringarna verkar inom kapitalismens ramverk, befäster monopolens makt och arbetarklassens exploatering. Kapitalismen kan inte göras mänsklig.

Kamrater,
Europeiska Kommunistiska Initiativet har utökat sina aktiviteter. Förra året anordnade man det anti-Nato-evenemanget i Warszawa. Detta år i Berlin hedrar vi folkens antifascistiska seger och ”Kommunistiska Initiativets” krafter kommer att delta i mobiliseringarna mot Natos toppmöte i Bryssel. Vi kombinerar dessa viktiga händelser med de vanliga återkommande årsmötena, med viktiga och målmedvetna aktioner kring arbetarnas och ungdomens problem, mer allmänna politiska frågor av stor betydelse och vi stödjer och utvecklar samtidigt den ideologiska kampen mot borgarklasserna, det exploaterande kapitalistiska systemet och EU, Europas mellanstatliga imperialistiska union.

Med de lärdomar vi fått kommer vi att fortsätta kämpa mot svårigheterna, att bidra i större grad till klasskampens utveckling, försvaga opportunismen och stärka försöken till enhet och revolutionär omgruppering av den kommunistiska rörelsen och att kämpa för socialism.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.