Alternativ till G20
– Alternativ till imperialismen

Den 7-8 juli träffas ledarna för världens tjugo största ekonomier. I samband med det anordnar det…

Markant minskning av svenska Nato-anhängare

De som anser att Sverige ska söka medlemskap i Nato har minskat till 33 procent. Under…

Grekisk antiimperialistisk demonstration

Tusentals arbetare, ungdomar och pensionärer deltog i en stor manifestation i den grekiska staden Thessaloniki i…

Byggkommunisten 2/2017

Byggkommunisten ges ut av fackligt aktiva kommunister inom Byggnadsarbetarförbundet. Byggkommunisten utkommer cirka 4 gånger om året…

Lyckat med sex timmars arbetsdag

I en artikel publicerad av Arbetet konstateras att flera mindre projekt har startats runt om i…

SKPs svar till Robert Mathiason och KP

Debatt och diskussion är livsluft för en levande rörelse, varför vi också uppskattar Mathiasons trevande hand.…

Svar till SKP-Uppsalas anklagelser mot Kommunistiska Partiet

Det är glädjande att kommunisterna i Sverige har ett bra och växande samarbete. På första maj…

Solidaritet med utvisningshotade unga flyktingar

INTERVJU MED KARIN FRIDELL ANTER. Riktpunkt intervjuade Karin Fridell Anter, som är verksam i vad som…

Ett år med Fackliga Världsfederationens Sverigekontor

Fackliga Världsfederationens svenska kontor har nu avslutat vårens mötesverksamhet för att informera och diskutera vikten av…

Byggnads Gävle-Dala betalar skadestånd
– slipper därmed att dras inför domstol

”Det faktum att en fackförening blir kallad till domstolsförhandling för brott mot LAS (lagen om anställningsskydd,…