Uttalande från RESOCAL inför antiimperialistisk dag den 4 juli

RESOCAL- Nätverk för solidaritet med Latinamerika

Den nuvarande situationen innebär stora risker för mänskligheten genom den imperialistiska politik som de USA- amerikanska härskarna för. Idag med Donald Trump som mot sitt eget folk använder alla tillgängliga ekonomiska och militära verktyg för att påtvinga andra länder sin dominans. I praktiken och genom hot.

Trots imperialismens och dess lokala allierades destabilisering och våldshandlingar har Latinamerikas och Karibiens folk lyckats organisera sig till ett starkt motstånd- genom arbetarklassen, ursprungsbefolkningen och sociala rörelser. Dessa representeras av revolutionära och progressiva regeringar i Nicaragua, El Salvador, Ecuador, Bolivia och Venezuela, vilka genomfört en politik till förmån stora delar marginaliserade, som uppnått anmärkningsvärda framsteg. Folken har återtagit kontrollen över naturresurser, markägande, utbildning och sjukvård, även av andra basala samhälleliga nyttigheter som bostadssektor och kollektivtrafik. Andra latinamerikanska folk och deras organisationer är i en process av att återerövra folkmakt, som i Brasilien och Chile.

Genom regional integration, samarbete och solidaritet mellan folken, får rätten till självbestämmande och nationell suveränitet ett starkare försvar, att i förlängningen kunna motverka krig och försäkra en fredszon i Latinamerika. Viktigt idag är att befästa freden i Colombia och att stänga USA:s militärbaser.

Emellertid kvarstår stora problem som genereras av imperialism och som fördöms och förkastas av de flesta människor i världen, som Storbritanniens olagliga ockupation av Falklandsöarna, vilka tillhör Argentina. USA:s ockupation av Guantanamo omvandlad till marinbas och den kriminella blockaden av Kubas socialism. Utöver detta pågår en destabiliserande upptrappning med ett fascistiskt våldsamt ingripande mot den bolivarianska revolutionen i Venezuela, i syfte att störta den legitima regeringen och dess president Nicolas Maduro.

Historien om Latinamerikas folkliga kamp för sin frigörelse från kapitalismens dominans lär oss att den viktiga uppgiften nu är att organisera sig i kampen mot imperialismen och en revolutionär rörelse för att besegra den gemensamma fienden, för en övergångs till socialismen.

Nätverket, ”Solidaritet med Latinamerika” anför det socialistiska Kuba och segern vid Playa Giron som exempel för att ingen kraft i världen kan förhindra folkens enade kamp för arbetarklassens slutliga befrielse.

      Nej till Imperialismens intervention i Venezuela!

      Nej till blockaden av Kuba. Yankees bort från Guantanamo!

      Lägg ned USA:s militärbaser runt Latinamerika och Karibien och världen!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.