Yttrandefrihet? Enbart när det passar dom och deras syfte

I en artikel på bloggen Jinge (innehavare Anders Romelsjö) tar en artikelgäst vid namn Ulf Karlström upp integrationen i förorterna. Artikeln heter ’Skall förorterna försvenskas’, från 25/7. Detta är en artikel som är baserad på en insändare (Kärrholm) i SvD, och Ulf Karlström är enig med Kärrholm om mycket, som även detta kan kritiseras. Men det som var särskilt utmärkande var deras enighet om följande:

’Väger vi orden på guldvåg bör assimilering ha företräde framför integration.’
’Diskussionen om icke-kognitiva färdigheter är intressant, och torde säkert spela en viss roll i de höga arbetslöshetstalen för 2000-talets invandrare.’

I en kommentar till artikeln citerade jag Wikipedias och Expos förklaringar av vad assimilation betyder. De låter så här:

Wikipedia: ’Assimilation – syftar på den process genom vilken en minoritet, om processen är fullständig, helt överger sin egen kultur så att de ursprungliga kulturskillnaderna försvinner.’
Expo: ’Medan integration betyder att man anpassar sig till varandra innebär istället assimilation att man måste överge sin kultur, sitt språk och sitt sätt att leva – för att uppgå i ett majoritetssamhälle’.

Därefter ställde jag några frågor: ’Anser du verkligen att invandrarna ska bli ’svenska’? Överge sin kultur- och religionstillhörighet? Vi har religionsfrihet, och språken är en del av människors kultur. Vill du även att svenskan ska ha företräde framför t ex samiska?’

I en annan kommentar (på samma sida) skrev jag så här: ’Menar du att invandrare har mindre kognitiva färdigheter än vad ’svenskar’ har, i och med ditt påstående att arbetslösheten är större bland 2000-talets invandrare? Är det inte i stället så att rasisterna (med SD:s stora stöd i samhället) har bidragit till att en stor grupp av 2000-talets invandrare (varav de flesta är muslimer) är arbetslösa? Du lägger skulden på den arbetslösa istället för på att samhället inte kan erbjuda invandrarna en bra utbildning eller ett bra arbete med en avtalsenlig lön. När en stor del av någon samhällsgrupp är t ex arbetslösa, så kan man inte beskylla den gruppen för att ha dåliga kognitiva färdigheter, vara icke-kognitiva Vad jag vet finns det ingen gen i någon människogrupp som gör människor sämre i kognitiv mening.’

Svaret på dessa två kommentarer blev: ’Jag uppfattar dina frågor som samiska mm, som närmast provokativa. De tillför inte debatten någonting.’

Artikeln handlade om just de frågor som jag tar upp och som Ulf Karlström anser inte tillför något. Det är ganska enkelt att svara så om man är rädd för hur hans svar ska uppfattas. Då avfärdar, ignorerar och förminskar han mina frågor som betydelselösa – när det är han själv som har fört det hela på tal i artikeln.

Just i frågan om arbetslösheten uttrycker Karlström i det närmaste att 2000-talets invandrare är alltför korkade för att kunna få ett arbete. Liknande uttryck användes om slavarna av de vita slavägarna i Sydstaterna. Och av den vita apartheidregeringen i Sydafrika om de svarta.

Därför skrev jag skrev en ytterligare kommentar som handlade om Ulf Karströms avfärdande, men den har ännu inte kommit in. Jag antar att Ulf Karlström anser att vi ska stå stillsamma och tysta när rasismen, som i den här artikeln, tar ännu ett grepp om den här gruppen av vänsterfolk som vill närma sig det fascistiska SD. Yttrandefrihet? Nja, enbart när det passar dom och deras syfte.

Fotnot: Icke-kognitiv betyder att individens attityder, beteende och socialt emotionella sidor är bristfälliga. Betydelsen är att en människa inte har så pass stor social kompetens att hen kan klara av samhällets krav. Att tillskriva en stor grupp invandrare i samhället att de är icke-kognitiva är rasism.

Kerstin Stigsson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.